Blog

21.05.2019

Kto może kierować praktyką budowlaną?

W artykule znajdziesz:

Kto może kierować praktyką budowlaną?

Praktyki budowlane są niezbędne, aby mieć możliwość przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak, aby praktyki zostały zaliczone, konieczne jest odbycie ich w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kto może kierować praktyką budowlaną?

Zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Polskie Izby Inżynierów Budownictwa praktyką na budowie może kierować wyłącznie kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy, natomiast praktyką przy projektowaniu tylko projektant (program na komputer). Oczywiście osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane, najlepiej bez ograniczeń, ponieważ praktyki pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w ograniczonym zakresie, nie zawsze są zaliczane.

Bardzo ważną informacją jest również ta, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie zalicza praktyk, które odbyły się pod nadzorem osoby sprawdzającej projekt lub inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon). Jest to związane z faktem, że do zaliczenia praktyk wymagane jest bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych lub pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Należy też pamiętać o tym, że osoby mające uprawnienia budowlane z wpisanymi tam pojęciem „o powszechnie znanych rozwiązaniach”, „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą nadzorować ani kierować praktyką zawodową (opinie o programie). W niektórych izbach takie praktyki mogą zostać zaliczone, ale wyłącznie dla uprawnień w zakresie ograniczonym (segregator aktów prawnych).

Praktyka za granicą

Praktykę zawodową można odbyć także za granicą, pod warunkiem jednak, że osoba pełniąca nadzór nad wykonywaniem praktyki zawodowej, posiada uprawnienia budowlane wymagane w danym kraju (promocja 3 w 1). Uprawnienia te muszą odpowiadać swoim zakresem uprawnieniom obowiązującym w naszym kraju. Wówczas potwierdzeniem praktyki jest specjalny dokument, w którym muszą być wyszczególnione pełnione przez praktykanta funkcje wraz z datami ich pełnienie (program egzamin ustny). W zależności od tego, w jakiej izbie składany będzie wniosek, może być konieczne dostarczenie także innych dokumentów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami