Blog

14.04.2019

Kto może kierować praktyką na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Kto może kierować praktyką na uprawnienia budowlane?

Rodzaj funkcji, jaką pełni osoba kierująca praktyką zawodową, jest bardzo ważny, ponieważ to od niego zależy, czy praktyka zawodowa zostanie uznana przez komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Oczywistym jest, że osoba, która odbywa praktykę, nie może samodzielnie pełnić funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to, że pełnienie przez taką osobę funkcji technicznej będzie polegało na rozwiązywaniu zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych oraz na ocenie zjawisk technicznych wyłącznie pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane (program na telefon). Zgodnie z art. 14 ust. 4 wymagane jest, aby funkcja techniczna była pełniona na budowie, co oznacza że praktyka musi odbywać się przy wykonywaniu obiektu budowlanego bądź przy jego projektowaniu (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Niezaliczone praktyki

Kto może kierować praktyką na uprawnienia budowlane?

Co ważne, nie każda z funkcji technicznych, jaka jest wymieniona w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego odpowiada wspomnianemu warunkowi (program na egzamin ustny). Ten warunek jest spełniony wyłącznie wtedy, gdy funkcja techniczna polega na kierowaniu robotami budowlanymi lub budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową – pełni jedynie funkcję nadzorczą z upoważnienia inwestora (promocja 3 w 1). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku projektowania – opiekun praktyki musi być projektant, a nie osoba, która sprawdza projekt. Można wręcz stwierdzić, że praktykant, który pełni funkcje techniczne, wykonuje niejako funkcje projektanta lub kierownika budowy, dlatego jego pracą nie może kierować nikt inny tylko osoba, która jest odpowiedzialna za projektowanie lub kierowanie procesem budowlanym (segregator).
Oznacza to ni mniej ni więcej, że osoba, która kieruje praktyką, musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień oraz pełnienia odpowiedniej funkcji. Niestety czasem zdarzały się przypadki, że praktyka była potwierdzana przez dwie osoby, z których jedna miała odpowiednie uprawnienia, ale nie pełniła wymaganej przepisami funkcji, a druga na tej samej budowie pełniła taką funkcję, ale nie miała odpowiednich uprawnień. Takie praktyki nie zostały zaliczone (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami