Blog

08.07.2019

Kto może nadzorować praktykę na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Kto może nadzorować praktykę na uprawnienia budowlane?


Praktyka zawodowa jest jedną z najważniejszych kwestii dla osób, które starają się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Aby została ona zaliczona, a kandydat dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane, konieczne jest spełnienie wielu warunków. Jednym z nich są odpowiednie kwalifikacje osoby, która będzie pełnić funkcję opiekuna lub patrona praktyki zawodowej (program na komputer).

Kto może nadzorować praktykę na uprawnienia budowlane?

W czasie wyboru praktyki zawodowej należy więc dokładnie sprawdzić, czy osoba, pod której kierownictwem będzie się pracować, spełnia określone przepisami wymagania (program na telefon). Warto też dowiedzieć się, jakie są różnice między funkcją kierownika praktyki zawodowej a patrona praktyki zawodowej. Patronat możliwy jest wyłącznie w przypadku praktyki projektowej – trzeba o tym pamiętać (program egzamin ustny).

Patronem praktyki zawodowej może być osoba, która ma przynajmniej 5 lat doświadczenia w sporządzaniu projektów, koniecznie w ramach posiadanych uprawnień. Pod nadzorem patrona można odbyć nie więcej niż rok praktyki zawodowej, oczywiście przy sporządzaniu projektów (opinie o programie). Rok takiej praktyki jest uznawany za bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych. Warto też wspomnieć, że w przypadku patronatu nie ma obowiązku powiązania formalno-prawnego między patronem a praktykantem. Oznacza to, że praktykant nie musi być w sposób ścisły i formalny związany zleceniem bądź inną umową z patronem, któremu pomaga w sporządzaniu projektów.

Niezbędne składki


Jeśli chodzi o kierownika praktyki budowlanych, to wymagania są podobne, jak dla patrona (segregator aktów prawnych). Przede wszystkim znaczenie ma specjalność uprawnień budowlanych – musi być ona taka sama, jak specjalność wybrana przez praktykanta, a zakres uprawnień musi być bez ograniczeń. Zarówno kierownik czy opiekun praktyki, jak i patron, musi mieć opłacone składki członkowskie związane z przynależnością do izby krajowej i okręgowe, a także składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z faktu, iż do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wymienione składki są niezbędne (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami