Kto może sprawować nadzór autorski na budowie?

Nadzór autorski są to czynności, które sprawuje autor projektu (program na komputer). Polegają one na kontrolowaniu zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową. Celem nadzoru autorskiego jest również uzgadnianie rozwiązań zamiennych, jeśli są one konieczne. Ustanowienie nadzoru autorskiego w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe, chyba że zostało to wskazane w decyzji o pozwoleniu na budowę (program na telefon). W przypadku budownictwa jednorodzinnego nadzór autorski jest ustalany rzadko, ponieważ generuje dodatkowe koszty. Rozwiązanie to jest zalecane przede wszystkim wtedy, gdy projekt jest skomplikowany, a rozwiązania architektoniczne indywidualne i kosztowne (program na egzamin ustny).

Rola nadzoru inwestorskiego

Rola nadzoru inwestorskiego

Nadzór autorski najczęściej sprawowany jest przez autora projektu, zwłaszcza jeśli jest to projekt bardzo skomplikowany. Zadanie to można zlecić także projektantowi, który dokonywał adaptacji gotowego projektu oraz sporządzał projekt budowlany (promocja 3 w 1). Do nadzoru autorskiego inwestor może też powołać osobę, która nie jest związana z projektowaniem, lecz posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Funkcje te może sprawować także osoba, która pełni na budowie rolę kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Należy przy tym pamiętać, że niedozwolone jest łącznie funkcji kierownika oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (segregator).
Rola nadzoru inwestorskiego polega przede wszystkim na sprawdzaniu, czy prace wykonywane na budowie są przeprowadzane w zgodzie z przyjętym projektem budowlanym. Osoba pełniące tą rolę jest również zobowiązana do rozstrzygania, czy zmiany zaproponowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora lub kierownika budowy, różniące się od tego, co znajduje się w projekcie, mogą być wprowadzone. Jeśli zostaje ustanowiony nadzór autorki, należy do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych dołączyć oświadczenie, w którym projektant potwierdza przejęcie obowiązków związanych ze sprawowaniem tegoż nadzoru (opinie). W przypadku, gdy inwestycja ma bardziej skomplikowany charakter, umowę o sprawowaniu nadzoru autorskiego zawiera się z przedstawicielem biura projektowego, w którym powstał projekt.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !