Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Nie każdy może uzyskać uprawnienia budowlane (program na komputer). Niezbędne jest nie tylko kierunkowe wykształcenie, ale także doświadczenie, które można zdobyć podczas praktyk. Największe wymagania dotyczą uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na telefon). Po deregulacji z 2014 roku wymagania do uzyskania uprawnień są szczegółowo określone. Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń jest możliwe wyłącznie w przypadku osób które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku związanym z wybraną specjalnością. Ponadto wymagana jest roczna praktyka przy sporządzaniu projektów oraz roczna praktyka na budowie (program na egzamin ustny).

Do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonymi zakresie dopuszczane są wyłącznie osoby, które jednocześnie spełniają trzy warunki.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Pierwszym z nich jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku związanym z daną specjalnością lub ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności (promocja 3 w 1). Uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku wymaganym dla danej specjalności oraz odbyły odpowiednio półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie (segregator). Do uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są nieco mniejsze. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

• ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności,

• ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności (opinie).

Ponadto kandydat musi posiadać tytuł zawodowy mistrza lub technika, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach, które określone są w artykule 16. Warunkiem niezbędnym są też praktyki na budowie wynoszące odpowiednio półtora roku, trzy lata lub cztery lata.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !