Blog

Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Nie każdy może uzyskać uprawnienia budowlane (program na komputer). Niezbędne jest nie tylko kierunkowe wykształcenie, ale także doświadczenie, które można zdobyć podczas praktyk. Największe wymagania dotyczą uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na telefon). Po deregulacji z 2014 roku wymagania do uzyskania uprawnień są szczegółowo określone. Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń jest możliwe wyłącznie w przypadku osób które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku związanym z wybraną specjalnością. Ponadto wymagana jest roczna praktyka przy sporządzaniu projektów oraz roczna praktyka na budowie (program na egzamin ustny).

Do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonymi zakresie dopuszczane są wyłącznie osoby, które jednocześnie spełniają trzy warunki.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia

Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Pierwszym z nich jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku związanym z daną specjalnością lub ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności (promocja 3 w 1). Uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku wymaganym dla danej specjalności oraz odbyły odpowiednio półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie (segregator). Do uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są nieco mniejsze. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

• ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności,

• ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności (opinie).

Ponadto kandydat musi posiadać tytuł zawodowy mistrza lub technika, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach, które określone są w artykule 16. Warunkiem niezbędnym są też praktyki na budowie wynoszące odpowiednio półtora roku, trzy lata lub cztery lata.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spycharki gąsienicowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami