Blog

07.03.2019

Kto może wpisać się na listę członków izby inżynierów budownictwa?

W artykule znajdziesz:

Kto może wpisać się na listę członków izby inżynierów budownictwa?

Na listę członków izby inżynierów budownictwa mogą wpisać się wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na komputer). Uprawnienia dają możliwość sprawowania funkcji kierownika budowy, projektanta projektów budowlanych czy nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Sprawę związaną z zapisaniem się na listę można załatwić listownie lub osobiście w czasie wizyty w izbie (program na telefon).

lista członków izby inżynierów budownictwa

Kto może wpisać się na listę członków izby inżynierów budownictwa?

Po wpisaniu się na listę członków izby inżynierów budownictwa można w zależności od posiadanego rodzaju uprawnień:
• wykonywać oraz sprawdzać projekty budowlane,
• kierować budową lub robotami budowlanymi,
• sprawować nadzór inwestorski lub autorski,
• sprawować kontrolę techniczną nad utrzymaniem obiektów budowlanych,
• kierować wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych,
• nadzorować i sprawować kontrolę techniczną nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (program na egzamin ustny).
Na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą zostać wpisane osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w poniższych specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej,
• instalacyjnej sanitarnej,
• instalacyjnej elektrycznej (promocja 3 w 1).
Na listę członków członków izby mogą być wpisane także osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 roku oraz osoby, którym te uprawnienia nadano przed rokiem 1995, jeśli są to uprawnienia do:
• kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• projektowania w ograniczonym zakresie (segregator).
W przypadku architektów, którzy chcą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wymagany jest wpis na listę prowadzoną przez okręgową izbę architektów. Warunkiem wpisania na listę inżynierów jest również obywatelstwo jednego z państwa członkowskich UE i mające decyzję o kwalifikacjach zawodowych do zawodu inżyniera budownictwa (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami