Blog

03.05.2019

Kto może wykonać projekt budowlany?

W artykule znajdziesz:

Kto może wykonać projekt budowlany?

Projekty budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez członków izby samorządu zawodowego. Przynależność do izby jest możliwa wyłącznie w przypadku osób, które posiadają uprawnienia (https://uprawnienia-budowlane.pl). Izba może wydawać zaświadczenia potwierdzające uprawnienia projektanta.

Kto może wykonać projekt budowlany

Co więcej, stworzony projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takowy nie istnieje, z decyzją o warunkach zabudowy (program na komputer). Oczywiście znacznie tańszym rozwiązaniem niż stworzenie nowego projektu, jest zakup projektu gotowego, który wymaga odpowiedniego dostosowania. Gotowe projekty muszą spełniać wymagania, które są określone w prawie budowlanym (program na telefon). Oznacza to przede wszystkim to, że podpisać je mogą wyłącznie osoby mające uprawnienia budowlane.

Polskie przepisy przewidują, iż autorem projektu budowlanego może być wyłącznie osoba należąca do izby samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów, oraz uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Projektant zobowiązany jest do potwierdzenia swoich uprawnień za pomocą zaświadczenia, z którego wynika, że dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia projektowe.

Zaświadczenie musi być aktualne na dzień opracowania projektu, a wydają je, jak już wspomniano, samorządy zawodowe (segregator aktów prawnych). Wymóg przynależności do izby zawodowej nie dotyczy projektantów, którzy swoje projekty budowlane wykonali przed wejściem w życie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 roku.

Dane osoby

Dane osoby, która jest projektantem, muszą być umieszczone na stronie tytułowej projektu budowlanego (promocja 3 w 1). Konieczne jest podpisanie się na oryginalnym projekcie, który jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zatwierdzenie projektu budowlanego (segregator aktów prawnych). Inne załączniki mogą być kserokopią oryginału. Projekt budowlany musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – dotyczy to także projektów gotowych, które muszą być do niego przystosowane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami