Blog

16.08.2018

Kto może zostać kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Wymagania dotyczące kandydatów na kierownika budowy są ściśle określone w prawie budowlanym (program na komputer). W ustawie jasno sprecyzowane, że kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu studiów wyższych, np. na kierunku architektura lub budownictwo. Konieczne jest również zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Samodzielne funkcje techniczne to według definicji „działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych” (program na egzamin ustny).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Dokładnie jest to działalność, która obejmuje:
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,
• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, a także nadzór i kontrola techniczna nad wytwarzaniem tych elementów,
• rzeczoznawstwo budowlane (promocja 3 w 1),
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów (segregator).
Podstawą uprawniającą do ubiegania się o nieograniczone uprawnienia budowlane jest skończenie studiów II stopnia. Kierunek studiów musi opowiadać danej specjalności – dla kierownika budowy mogą to być studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Po skończeniu studiów oraz zdaniu egzaminów wymagane jest jeszcze odbycie 2-letniej praktyki na budowie. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w ograniczonym zakresie można zdobyć po ukończeniu studiów zawodowych odpowiednich dla danej specjalizacji lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym. Następnie należy pomyślnie zdać egzaminy i odbyć 3-letnią praktykę na budowie. Zarówno w przypadku uprawnień bez ograniczeń, jak i z ograniczeniem, konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na uprawnienia budowlane (opinie). Co ważne, zakres praktyk musi obejmować pełnienie funkcji pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia. Praktyki mogą też obejmować prace projektowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami