Blog

Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 10
16.08.2018

Kto może zostać kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Wymagania dotyczące kandydatów na kierownika budowy są ściśle określone w prawie budowlanym (program na komputer). W ustawie jasno sprecyzowane, że kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu studiów wyższych, np. na kierunku architektura lub budownictwo. Konieczne jest również zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Samodzielne funkcje techniczne to według definicji „działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych” (program na egzamin ustny).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 11
Kto może zostać kierownikiem budowy?

Dokładnie jest to działalność, która obejmuje:
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,
• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, a także nadzór i kontrola techniczna nad wytwarzaniem tych elementów,
• rzeczoznawstwo budowlane (promocja 3 w 1),
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów (segregator).
Podstawą uprawniającą do ubiegania się o nieograniczone uprawnienia budowlane jest skończenie studiów II stopnia. Kierunek studiów musi opowiadać danej specjalności – dla kierownika budowy mogą to być studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Po skończeniu studiów oraz zdaniu egzaminów wymagane jest jeszcze odbycie 2-letniej praktyki na budowie. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w ograniczonym zakresie można zdobyć po ukończeniu studiów zawodowych odpowiednich dla danej specjalizacji lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym. Następnie należy pomyślnie zdać egzaminy i odbyć 3-letnią praktykę na budowie. Zarówno w przypadku uprawnień bez ograniczeń, jak i z ograniczeniem, konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na uprawnienia budowlane (opinie). Co ważne, zakres praktyk musi obejmować pełnienie funkcji pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia. Praktyki mogą też obejmować prace projektowe.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 16 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 17 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 18
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 19
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 20 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 21 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 22
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 32 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 33 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 34
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 35
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 36 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 37 Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 38
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami