Kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

Uprawnienia budowlane są nieodłącznie związane z odpowiedzialnością zawodową. Wynika to z faktu, że zawody w jakich niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych, to tzw. zawody zaufania publicznego (program na komputer).

Kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają więc osoby, które w trakcie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
• zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• dopuściły się wykroczeń lub występków, które określone są w ustawie,
• w wyniku zaniedbań lub rażących błędów spowodowały zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, a także bezpieczeństwa mienia, środowiska lub znaczące szkody materialne,
• wykonują niedbale obowiązki związane z nadzorem autorskim,
• uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego,
• niedbale wypełniają swoje obowiązki lub nie wypełniają ich wcale (program na telefon).

W przypadku, gdy dojdzie do popełnienia czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, na osobę, która je popełniła mogą być nałożone określone w przepisach kary (program egzamin ustny). Podstawową karą jest upomnienie, które wydaje się w przypadku mniejszych wykroczeń. Większe wykroczenia zwykle karane są upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku ponowne zdania egzaminu na uprawnienia budowlane. Najpoważniejsze wykroczenia skutkują wydaniem zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres wynoszący od roku do nawet 5 lat z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Konkretna kara

Nałożenie konkretnej kary zależy również od dotychczasowej karalności związanej z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie (segregator aktów prawnych). Jeśli popełniony czyn cechował się znacznym społecznym niebezpieczeństwem to może zostać orzeczony zakaz wykonywania samodzielnego funkcji technicznej w budownictwie (promocja 3  w 1). Zakaz ten może być orzeczony również w stosunku do osób, które uchylają się od złożenia nakazanego egzaminu lub ponownie dopuszczają się czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową, pomimo dwukrotnego upomnienia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !