Blog

10.06.2021

Kurczliwość

Kurczliwość

Kurczliwość

Prawidłowość zawodzi w odniesieniu do niektórych stężonych, wodnych roztworów elektrolitów, które w zetknięciu z drewnem wykazują potencjał elektrokinetyczny równy 0, a mimo to odbywa się pęcznienie drewna; jego przebieg musi się opierać na innych przyczynach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość potencjału elektrokinetycznego w układzie koloidalnym zmienia się w zależności od:
1) stopnia rozproszenia, który warunkuje wielkość wewnętrznej powierzchni,
2) stopnia uporządkowania cząsteczek, gdyż od tego zależy liczba niewysyconych wiązań,
3) przejścia z układu bezpostaciowego w uporządkowany układ krystaliczny i na odwrót,
4) przejścia z jednej formy krystalicznej w drugą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W syntetycznym ujęciu, według obecnego stanu wiedzy, przyczynę pęcznienia drewna stanowi współdziałanie adsorpcji chemicznej i fizycznej oraz kondensacji kapilarnej, przy czym główną rolę odgrywa występujące na ich tle zjawisko potencjału elektrokinetycznego.
Kurczliwość jako techniczna cecha drewna.

Poszczególne gatunki drewna wykazują różnorodne co do wielkości pęcznienie i kurczenie (uprawnienia budowlane). Nórdlinger wyróżnił pod tym kątem widzenia 9 grup drzew. Wanin dzieli drzewa strefy umiarkowanej w zależności od współczynnika kurczenia objętościowego na 4 grupy:
- Drewno o małym współczynniku kurczliwości (poniżej 0,45%): świerk, lipa, olcha, buk, korkowiec, kasztanowiec.
- Drewno o średnim współczynniku kurczliwości (0,46-0,55%): jodła, sosna, limba, osika, dąb, jesion, klon, wiąz.
- Drewno o dużym współczynniku kurczliwości (0,56-0,65%): brzoza, grab, grusza.
- Drewno o bardzo dużym współczynniku kurczliwości (0,66% i wyżej): modrzew (program egzamin ustny).

Na tle tego podziału nasuwają się zastrzeżenia co do buka; współczynnik kurczenia objętościowego drewna Fagus orientalis Lipsky przekracza 0,50%, a drewna Fagus silvatica L. 0,60%. W tych warunkach drewno bukowe należy zaliczyć do gatunków o dużym współczynniku kurczenia i przesunąć je z grupy I do III. Podobne zastrzeżenia nasuwają się także co do wielu innych gatunków.

Wartości liczbowe

Wartości liczbowe jednostkowego skurczu liniowego i objętościowego drewna ważniejszych gatunków drzew podano na końcu książki, w tabelach fizycznych i mechanicznych własności drewna.
Im większa jest kurczliwość drewna, tym większa jest jego skłonność do pękania i paczenia się (opinie o programie).

Na podstawie kurczliwości objętościowej (całkowity skurcz objętościowy lub współczynnik kurczliwości objętościowej) Monnin klasyfikuje drewno w następujący sposób:
Kurczliwość zamyka się w granicach 5-10%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,15-0,35%. Drewno o małej skłonności do paczenia, kłody wysychają bez pęknięć. Drewno nadaje się do łuszczenia oraz na roboty stolarskie, meblarskie i inkrustacyjne. Należą tu mahoń, orzech oraz miękkie drewno iglaste i liściaste, zwłaszcza drewno topolowe.
Kurczliwość zamyka się w granicach 10-15%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,35-0,55%. Drewno wykazuje średnie rozmiary paczenia się; w drewnie okrągłym występują pęknięcia średniej wielkości. Drewno nadaje się na kopalniaki, słupy i krawędziaki oraz na inne cele budowlane (segregator aktów prawnych).

Należy tu drewno o średnim ciężarze właściwym. a więc gatunki iglaste, dąb, grochodrzew i inne.
Kurczliwość zamyka się w granicach 15-20%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,55-0,75%. Drewno paczy się silnie, przy wysychaniu występują w drewnie okrągłym duże pęknięcia; drewno należy przecierać natychmiast po ścięciu. Należą tu ciężkie gatunki liściaste, jak grab, buk i jesion.
Drewno o współczynniku kurczliwości 0,75-1,00% paczy się bardzo silnie; nadaje się ono do użytku tylko w warunkach wilgotnych (promocja 3 w 1).

Drewno późne ma większą kurczliwość niż drewno wczesne. Różnica ta jest w drewnie iglastym bardziej wyraźna niż w drewnie liściastym. Według Jalawy i Vintili współczynnik kurczliwości drewna drzew iglastych zależy w sposób proporcjonalny od udziału drewna późnego. Tym też należy tłumaczyć anormalnie dużą kurczliwość drewna z twardzicą.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami