Kurek czerpalny

Kurek czerpalny

Podstawowym urządzeniem doprowadzającym wodę do mycia pomieszczeń jest kurek czerpalny ze złączką do węża, o najczęściej używanej średnicy wylotu 25 mm. Maksymalne zużycie wody przez taki kurek wynosi 50 1/min (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla polewania podwórzy i ulic podstawowym urządzeniem jest zawór przelotowy ze złączką do węża, o najczęściej używanej średnicy wylotu 25 mm. Na rysunkach podajemy: zawór przelotowy ze złączką do węża w skrzynce podziemnej, schemat połączenia zaworu w skrzynce z instalacją w budynku, zawór przelotowy ze złączką do węża w szafce.

Maksymalne zużycie wody w takim zaworze przelotowym określa się na ok. 60 1/min.
Woda do chłodzenia maszyn i urządzeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przemyśle stosuje się wodę do bezpośredniego chłodzenia maszyn i urządzeń oraz do chłodzenia lub skraplania czynników biorących udział w pracy maszyn i urządzeń. Do tych czynników należą między innymi:

- para wodna odlotowa z silników i turbin parowych,
- pary czynników chłodniczych używanych w chłodnictwie, a mianowicie pary amoniaku, chlorku metylu, freonu, dwutlenku siarki itp.,
- powietrze w urządzeniach do sprężonego powietrza oraz
- koks w gazowniach i w’ odlewnictwie (gaszenie koksu) (uprawnienia budowlane).

Woda do chłodzenia

Wodę do chłodzenia bezpośredniego maszyn i urządzeń stosuje się między innymi w następujących rodzajach przemysłu i w następujących ilościach:
a) w odlewniach - do chłodzenia form (w ilości ok. 0,3 m3 wody na dobę na 1 formę) i do chłodzenia pieców odlewniczych (w ilości 60 m3 wody na godzinę na jeden wielki piec o produkcji ok. 100 ton surówki na dobę),
b) w kuźniach - do chłodzenia pras, do chłodzenia pieców (w ilości ok. 1 m3 wody na godzinę na każdy piec pudlingowy) i do chłodzenia narzędzi (program egzamin ustny),
c) w zakładach konstrukcji metalowych - do chłodzenia maszyn do spawania,
d) w zakładach obróbki cieplnej metali - do chłodzenia lamp hartowniczych (w ilości 6 m3 wody na godzinę dla urządzenia o mocy 100 kW) i do chłodzenia pieców hartowniczych,
e) w sprężarkach chłodniczych do chłodzenia cylindrów sprężarek (w ilości 30 1 wody na godzinę na 1 kW mocy sprężarki) schemat chłodzenia wodą cylindra sprężarki),
f) w sprężarkach powietrza dla chłodzenia cylindrów i smarów (w ilości ok. 15 1 wody na godzinę na 1 kW mocy sprężarki),
g) ogólnie w przemyśle dla ochłodzenia silników na gaz (w ilości ok. 30 1 wody na godzinę na 1 k\V mocy silnika) oraz dla chłodzenia silników na ropę (w ilości ok. 40 1 wody na godzinę na 1 kW mocy silnika) (opinie o programie).

Wodę do chłodzenia i skraplania czynników biorących udział w pracy maszyn i urządzeń stosuje się w następujących ilościach. Do skraplania pary odlotowej z turbin parowych kondensacyjnych w skraplaczach w ilości ok. 200 1 wody na godzinę na 1 kW mocy turbiny (w założeniu, że nie stosujemy recyrkulacji wody chłodzącej). Ilość wody do skraplania pary odlotowej przy zastosowaniu recyrkulacji wody i przy jej sztucznym chłodzeniu w wieżach chłodniczych lub w basenach rozbryzgowych - określa się na ok. 20 1 wody na godzinę na 1 kW mocy turbiny (segregator aktów prawnych).

Wobec bardzo dużych ilości wody zużywanej do skraplania pary odlotowej z turbin w elektrowniach - skraplacze pary i samą elektrownię należy umieszczać możliwie niewysoko nad zbiornikiem wody używanej do chłodzenia, aby nie spowodować konieczności zużywania dużej mocy w silnikach pomp dostarczających wodę ze zbiornika do skraplacza (np. w elektrowni o mocy 10000 kW o zużyciu wody 2000 m3/godz, przy podnoszeniu wody o 4 m, potrzebna moc silników dla pomp wynosi ok. 40 kW, co stanowi 0,4% mocy elektrowni; przy podnoszeniu wody o 14 m potrzebna moc silników dla pomp wynosi ok. 140 kW, co stanowi 1,4% mocy elektrowni) (promocja 3 w 1).

Do skraplania pary czynników chłodniczych - w urządzeniach chłodniczych - ok. 150 1 wody na każde 1000 kcal wytwarzanego zimna bądź też ok. 500 1 na godzinę na 1 kW mocy chłodziarki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !