Kuter rakietowy

Kuter rakietowy

kuter rakietowy - kuter bojowy wyposażony w wyrzutnie pocisków rakietowych (oraz w automatyczne działka przeciwlotnicze małych kalibrów), przeznaczony do niszczenia okrętów bojowych i transportowców nieprzyjaciela kuter ratowniczy - kuter średniej wielkości przeznaczony do wykonywania akcji ratowniczych kuter rozjazdowy - kuter łącznikowy kuter rybacki - niewielki, pokładowy statek rybacki z kilkuosobową załogą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kuter szturmowy - kuter bojowy kuter torpedowy, ścigacz torpedowy - kuter bojowy przeznaczony do wykonywania ataków torpedowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kuter trałowy - trałowiec o wyporności od 20 do 100 t i prędkości 10-20 węzłów, przeznaczony do likwidowania zagród minowych na podejściach do portów i na redach kutner - okrywa włókienna tkanin (uprawnienia budowlane).
Kutrowanie mięsa - rozdrabnianie mięsa w kutrze.

Kutynit - składnik węgla zbudowany z nabłonków liści (kutykuli) kuwertura czekoladowa - masa czekoladowa kon- szowana używana do wyrobu czekolady nadziewanej i do powlekania wyrobów cukierniczych kuweta - w analizie spektralnej absorpcyjnej naczyńko o dwóch płasko-równoległych ściankach, których odległość jest dokładnie wyznaczona i określa grubość warstwy próbki, której absorpcję się mierzy; Jol. płaskie naczynie do wywoływania, utrwalania i płukania materiałów fotograficznych (program egzamin ustny).
kuźnia - zakład przemysłowy lub rzemieślniczy albo wydział zakładu, w którym wykonuje się przedmioty metalowe za pomocą kucia (odkuwki).

Kuźniarka - pozioma prasa kuźnicza do produkcji odkuwek matrycowych, wyposażona w dwa bloki (ruchomy i nieruchomy) ze wstawkami matrycowymi i suwak, w którym zamocowuje się stemple.
kuźnictwo - dział obróbki plastycznej obejmujący wytwarzanie przedmiotów (odkuwek) z różnych metali i stopów za pomocą kucia.
kwadra - astr. faza księżyca, w której długości ekliptyczne Księżyca i Słońca różnią się o 90° kwadralit - bud. kształtka szklana o kwadratowej powierzchni czołowej z wgłębieniem; k. stosuje się jako elementy konstrukcyjne stropów, stropodachów. świetlików w poziomie, chodników (opinie o programie).

Kwadrant

Kwadrant - każda z części, na jakie dzieli płaszczyznę prostokątny układ współrzędnych kartezjańskich wycinek koła o kącie środkowym równym 90° (segregator aktów prawnych).
kwadrant - element konstrukcyjny w kształcie ćwiartki koła, spotykany w różnych urządzeniach, zwłaszcza w przyrządach pomiarowych kwadrant sterowy, sektor sterowy, sterownica - kwadrant stalowy osadzony na głowicy trzonu sterowego i przekazujący ruchy koła sterowego lub maszyny sterowej na ster kwadrat1 - mai. prostokąt o bokach równych kwadrat2 - stopień pisma drukarskiego o wielkości 48 punktów typograficznych (= 18,051 mm); (2) stała jednostka miar typograficznych = 4 cycera (= 48 p.); (3) rodzaj justunku średniego o stopniu 48 p. i grubości 1-20 p.

Kwadrat liczby - iloczyn danej liczby przez nią samą.
kwadrat logiczny - schemat graficzny obrazujący stosunki logiczne (sprzeczności, przeciwieństwa, podprzeciwieństwa i podporządkowania), jakie zachodzą między tzw. zdaniami kategorycznymi ogólnotwierdzącymi (SaP - „każde S jest P"). ogólnoprzeczącymi (SeP - „żadne S nie jest P”). szczegółowotwierdzącymi (SiP - „niektóre S są P”) i szczegółowoprzeczącymi (SoP - „niektóre S nie są P”) (promocja 3 w 1).

Kwadratnica* - geol. płyta z otworami do nanoszenia na materiał kreślarski punktów, wyznaczających siatkę kwadratów o stałych wymiarach.
kwadratura - metoda obliczania przybliżonej wartości całki oznaczonej funkcji jednej zmiennej, gdy znane są niektóre wartości tej funkcji dla punktów (węzłów) z przedziału całkowania; zastosowanie kwadratury daje w wyniku stosunkowo proste schematy rachunkowe i umożliwia oszacowanie błędu przybliżenia; przykładem k. jest k. Gaussa oraz wzór trapezów (zob. metoda trapezów) i wzór Simpsona (zob. metoda Simpsona).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !