Kuter rakietowy

Kuter rakietowy

kuter rakietowy - kuter bojowy wyposażony w wyrzutnie pocisków rakietowych (oraz w automatyczne działka przeciwlotnicze małych kalibrów), przeznaczony do niszczenia okrętów bojowych i transportowców nieprzyjaciela kuter ratowniczy - kuter średniej wielkości przeznaczony do wykonywania akcji ratowniczych kuter rozjazdowy - kuter łącznikowy kuter rybacki - niewielki, pokładowy statek rybacki z kilkuosobową załogą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kuter szturmowy - kuter bojowy kuter torpedowy, ścigacz torpedowy - kuter bojowy przeznaczony do wykonywania ataków torpedowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kuter trałowy - trałowiec o wyporności od 20 do 100 t i prędkości 10-20 węzłów, przeznaczony do likwidowania zagród minowych na podejściach do portów i na redach kutner - okrywa włókienna tkanin (uprawnienia budowlane).
Kutrowanie mięsa - rozdrabnianie mięsa w kutrze.

Kutynit - składnik węgla zbudowany z nabłonków liści (kutykuli) kuwertura czekoladowa - masa czekoladowa kon- szowana używana do wyrobu czekolady nadziewanej i do powlekania wyrobów cukierniczych kuweta - w analizie spektralnej absorpcyjnej naczyńko o dwóch płasko-równoległych ściankach, których odległość jest dokładnie wyznaczona i określa grubość warstwy próbki, której absorpcję się mierzy; Jol. płaskie naczynie do wywoływania, utrwalania i płukania materiałów fotograficznych (program egzamin ustny).
kuźnia - zakład przemysłowy lub rzemieślniczy albo wydział zakładu, w którym wykonuje się przedmioty metalowe za pomocą kucia (odkuwki).

Kuźniarka - pozioma prasa kuźnicza do produkcji odkuwek matrycowych, wyposażona w dwa bloki (ruchomy i nieruchomy) ze wstawkami matrycowymi i suwak, w którym zamocowuje się stemple.
kuźnictwo - dział obróbki plastycznej obejmujący wytwarzanie przedmiotów (odkuwek) z różnych metali i stopów za pomocą kucia.
kwadra - astr. faza księżyca, w której długości ekliptyczne Księżyca i Słońca różnią się o 90° kwadralit - bud. kształtka szklana o kwadratowej powierzchni czołowej z wgłębieniem; k. stosuje się jako elementy konstrukcyjne stropów, stropodachów. świetlików w poziomie, chodników (opinie o programie).

Kwadrant

Kwadrant - każda z części, na jakie dzieli płaszczyznę prostokątny układ współrzędnych kartezjańskich wycinek koła o kącie środkowym równym 90° (segregator aktów prawnych).
kwadrant - element konstrukcyjny w kształcie ćwiartki koła, spotykany w różnych urządzeniach, zwłaszcza w przyrządach pomiarowych kwadrant sterowy, sektor sterowy, sterownica - kwadrant stalowy osadzony na głowicy trzonu sterowego i przekazujący ruchy koła sterowego lub maszyny sterowej na ster kwadrat1 - mai. prostokąt o bokach równych kwadrat2 - stopień pisma drukarskiego o wielkości 48 punktów typograficznych (= 18,051 mm); (2) stała jednostka miar typograficznych = 4 cycera (= 48 p.); (3) rodzaj justunku średniego o stopniu 48 p. i grubości 1-20 p.

Kwadrat liczby - iloczyn danej liczby przez nią samą.
kwadrat logiczny - schemat graficzny obrazujący stosunki logiczne (sprzeczności, przeciwieństwa, podprzeciwieństwa i podporządkowania), jakie zachodzą między tzw. zdaniami kategorycznymi ogólnotwierdzącymi (SaP - „każde S jest P"). ogólnoprzeczącymi (SeP - „żadne S nie jest P”). szczegółowotwierdzącymi (SiP - „niektóre S są P”) i szczegółowoprzeczącymi (SoP - „niektóre S nie są P”) (promocja 3 w 1).

Kwadratnica* - geol. płyta z otworami do nanoszenia na materiał kreślarski punktów, wyznaczających siatkę kwadratów o stałych wymiarach.
kwadratura - metoda obliczania przybliżonej wartości całki oznaczonej funkcji jednej zmiennej, gdy znane są niektóre wartości tej funkcji dla punktów (węzłów) z przedziału całkowania; zastosowanie kwadratury daje w wyniku stosunkowo proste schematy rachunkowe i umożliwia oszacowanie błędu przybliżenia; przykładem k. jest k. Gaussa oraz wzór trapezów (zob. metoda trapezów) i wzór Simpsona (zob. metoda Simpsona).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !