Łączenie elementów przez sprężenie

Łączenie elementów przez sprężenie

W konstrukcjach tego rodzaju może być z powodzeniem wykorzystane łączenie poszczególnych elementów przez sprężone. Przykladem takiej metody może być trybuna w Chambery. Poszczególne fazy montażu (program uprawnienia budowlane na komputer). Do przekryć tego typu można również z powodzeniem stosować dźwigary ażurowe, zwłaszcza wówczas, gdy dolne i górne pasy wiązara powinny wykazywać przeciwny spadek. Przedstawiony jest taki wiązar trybuny sztucznego lodowiska (Torwar) w Warszawte (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Interesującym przykładem z dziedziny budownictwa sportowego w Polsce jest również skocznia narciarska w Warszawie. Konstrukcyjnego obiektu, zespolonego z prefabrykowanych elementów. Belki ciągłe i ustroje ramowe. Przy realizacji ustrojów tego typu korzysta się zazwyczaj z montażu konstrukcji przez sprężenie prefabrykowanych elementów. W zależności od tego, czy łączy się jedynie belki, czy też jednocześnie belki ze słupami, mamy do czynienia z belkami ciągłymi lub z ustrojami ramowymi (uprawnienia budowlane).

Najchętniej stosuje się prefabrykaty w postaci belek indywidualnych (swobodnych), zespalanych przez sprężenie w ustrój ciągły. W pierwszych realizacjach tego typu (zwłaszcza belgijskich) stosowano belki typu Magnela, z kablami sprężającymi wysuniętymi na zewnątrz środnika. Na końcach belek znajdują się bloki prostokątne, w których zakotwione są kable. Przez zakotwienie ich w głowicy słupa tworzy się ustrój ramowy. Przez połączenie belek tego typu można tworzyć ustroje ciągłe, w rodzaju zespołu nośnego hali fabrycznej w Charleroi.

Belki sprężone, o przęsłach 15 m, są tu połączone ze słupami lub podciągami (program egzamin ustny). Często dla zapewnienia ciągłości ustroju stosuje się kable, tzw. kapeluszowe. Połączenie belek ciągłych o rozpiętości w świetle ok. 12 m w hali fabrycznej w Orleanie. Jeszcze inna metoda umonolitycznienia polega na zastosowaniu belek ze skosami (zapewniającymi odpowiednią zmienność mimośrodu uzbrojenia) i połączeniu elementów przez sprężenie kablami prostoliniowymi.

Belki główne

Takie rozwiązanie konstrukcyjne zastosowano w hali garaży w Southampton. o wymiarach całkowitych 50×61 m (opinie o programie). Z uwagi na przeznaczenie obiektu należało maksymalnie zredukować liczbę słupów wewnętrznych i w tym celu zastosowano konstrukcję dwustopniową. Zasadniczy element nośny stanowią tu belki główne podłużne kablobetonowe, na których wspiera się ustrój ramowo-belkowy. Belki główne były zespalane z segmentów długości ok. 2,35 m i ciężaru 2 T, przy czym część kabli była wstępnie naciągana, pozostałe zaś kable zostały sprężone dopiero po ułożeniu na nich belkowania drugorzędnego i płyt stropowych.

Belki dachowe (drugorzędne) o rozpiętości ok. 12 m były również składane z segmentów o ciężarze ok. 2 T; to samo dotyczy belkowania między piętrami. Belki te zostały wyprofilowane w ten sposób, by na całej długości ok. 60 m można było dokonać sprężenia za pomocą pojedynczych kabli o trasie prostoliniowej, przewlekanych po ułożeniu danego szeregu elementów. W tym celu, jak widać z rysunku, styki segmentów są dwudzielne i umożliwiają ułożenie (na warstwie zaprawy) belek pośrednich, przy czym górna część szczeliny była wypełniana zaprawą cementową przed sprężeniem, dolna - po sprężeniu (segregator aktów prawnych).

Po sprężeniu ustrój pracuje na obciążenia zewnętrzne jako ciągły. W ramach jednonawowych sprężonych częściowo (same rygle) lub całkowicie (rygle i słupy), słupy często przenoszą obciążenie suwnic; ponadto w obliczeniach uwzględnia się obciążenie boczne (np. parcie wiatru). Możliwe tu są więc różnorodne rozwiązania konstrukcyjne. Układ ramy składanej z segmentów prefabrykowanych o sprężonych słupach i ryglu.

Ramę z kablami prostoliniowymi w słupach i z kablem parabolicznym w ryglu o fragmentach częściowo prefabrykowanych, częściowo betonowanych na miejscu (miejsca zakropkowane). Przykład takiej ramy złożonej z części prefabrykowanych, o słupach ażurowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami