Łączenie prętów zbrojeniowych

Łączenie prętów zbrojeniowych
Łączenie prętów zbrojeniowych

Łączenie prętów zbrojeniowych przez zgrzewanie doczołowe. Rozróżnia się zgrzewanie doczołowe zwarciowe i zgrzewanie doczołowe iskrowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy zgrzewaniu zwarciowym końce łączonych elementów są do siebie silnie dociśnięte, a płynący przez nie prąd nagrzewa je do stanu plastycznego poniżej temperatury topnienia. Przy zgrzewaniu doczołowym iskrowym końce łączonych elementów stykają się lekko ze sobą i po nagrzaniu się do temperatury topnienia zostają do siebie silnie dociśnięte tworząc tzw. rąbek w odróżnieniu od spęczenia, jakie powstaje przy zgrzewaniu zwarciowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgrzewanie doczołowe iskrowe daje złącza o większej wytrzymałości w porównaniu ze złączami zgrzewanymi zwarciowo, a ponadto szybkość zgrzewania jest większa przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Z tych względów tak w przemyśle jak również w budownictwie stosowane jest zgrzewanie doczołowe iskrowe (uprawnienia budowlane).

W kraju stosowane jest zgrzewanie doczołowe tylko prętów montażowych (prętów zbrojenia głównego nie zgrzewa się). Złącza czołowe zgrzewane mogą być stosowane w prętach o średnicy od 14 mm wzwyż; w praktyce złączami takimi łączone są przeważnie pręty o średnicy od 30 mm wzwyż. W maszynach zautomatyzowanych zarówno przesuwanie ruchomego zacisku jak i docisk prętów przy zgrzewaniu odbywa się mechanicznie (program egzamin ustny).

Zgrzewanie doczołowe daje możność gwarantowanego łączenia prętów złączami czołowymi; pręty takie przy zachowaniu obowiązujących przepisów technologicznych uważa się jako pręty ciągłe o wytrzymałości nie mniejszej od prętów normalnych pod warunkiem jednak, iż w danym przekroju elementu konstrukcyjnego oprócz pręta połączonego spoiną czołową znajdują się dwa inne pręty ciągłe (nie łączone) (opinie o programie).

Łączenie doczołowe prętów

Maszyny do zgrzewania doczołowego prętów zbrojeniowych produkowane są w różnych wielkościach w zależności od średnicy łączonych prętów. Na kozłach 3 gromadzi się operacyjny zapas prętów przeznaczonych do łączenia doczołowego. Pręty pobierane z zapasu i przed ich podaniem na stoły wałkowe 4 są czyszczone za pomocą mechanicznych szlifierek 2. Gotowe pręty 5 umieszczane są obok stanowiska. Zgrzewarkę 1 umieścić należy w podcieniu zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi (segregator aktów prawnych).

Łączenie doczołowe prętów przez zgrzewanie wykonuje brygada robocza złożona z 5 robotników: jednego spawacza i czterech pomocników (2 przy zgrzewaniu oraz 2 przy oczyszczaniu końców prętów). Spawanie łukiem elektrycznym znalazło znacznie mniejsze zastosowanie w robotach zbrojeniowych niż zgrzewanie oporowe, jak też znacznie mniejsze niż w przemyśle fabrycznym. Ponadto spawanie łukiem elektrycznym w budownictwie odbywa się z reguły ręcznie, podczas gdy w przemyśle fabrycznym coraz częściej stosowane jest spawanie automatyczne. Zastosowanie automatyzacji operowania łukiem elektrycznym przy robotach zbrojarskich ze względu na ciągłe zmiany stanowisk roboczych w budownictwie jest w praktyce bardzo utrudnione.

Przy robotach zbrojarskich spawanie łukiem elektrycznym stosowane być może:

  • do podłużnego łączenia prętów zbrojeniowych o dużych średnicach,
  • do wykonywania szkieletów i siatek z prętów o dużych średnicach lub stali taśmowej, kształtowników itp.,
  • do scalania szkieletów i siatek w duże bloki zbrojeniowe.

Spawanie za pomocą łuku elektrycznego polega na rozgrzaniu spawanych miejsc i elektrod do temperatury topliwości ciepłem wydzielającym się w łuku Volty (promocja 3 w 1). W warunkach przeciętnych temperatura łuku w strefie elektrody i w strefie powyżej jeziorka ciekłego metalu wynosi średnio od 2100 do 2600 C, natomiast temperatura w słupku samego łuku wzdłuż jego osi dochodzi do przeszło 5000°C.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !