Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa
Łączność bezprzewodowa

Do sieci łącznic dyspozytorskich mogą być przyłączane także głośniki, które umożliwiają odbiór wiadomości czy poleceń nadawanych z punktu dyspozytorskiego. Przyłączanie to odbywa się poprzez centralki wzmacniakowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Łączność bezprzewodowa oparta jest na zasadach radiokomunikacji ruchomej i przy zastosowaniu radiotelefonów i dopiero od niedawna zaczęła znajdować zastosowanie w naszym budownictwie.

Stosowanie radiokomunikacji ruchomej wykazuje swoją przewagę nad łącznością przewodową przede wszystkim na bardziej rozległych terenach (duże miasto, powiat itd.) lub na terenach, na których istnieją przeszkody dla zainstalowania sieci przewodowej. Zaletami radiokomunikacji ruchomej jest możność porozumiewania się punktu dyspozytorskiego budowy z ruchomymi abonentami (pojazdy, maszyny budowlane) oraz na budowach o zmieniających się miejscach abonentów (budowa kolei itd.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dyspozytor posługuje się w swojej pracy licznymi pomocami technicznymi, które pozwalają mu w sposób skuteczny przeprowadzać kontrolę przebiegu robót zgodnie z istniejącymi i zatwierdzonymi planami operatywnymi, jak i regulować ten przebieg w sposób zabezpieczający ich realizację. Pomoce te są różnego rodzaju od zestawień dyspozytorskich począwszy, poprzez karty kontrolne, aż do specjalnych sygnałów na tablicach automatycznie pokazujących, np. na ekranie czas wyjazdu, trasę oraz powrót samochodów (tablice sterowane z zajezdni samochodowej itd.) (uprawnienia budowlane).

Rozwój dyspozytorskiego systemu zarządzania budową (przedsiębiorstwem) uzależniony jest ściśle od rozwoju form i metod planowania operatywnego w budownictwie.

Należy sądzić, że gdy po wzroście dyscypliny finansowej w budownictwie, której obecne zasady planowania przede wszystkim służą, nastąpi okres bardziej kompleksowego ujmowania planowania operatywnego system dyspozytorski zarządzania budową (przedsiębiorstwem) będzie czynił większe postępy, niż to ma miejsce obecnie (program egzamin ustny).

Gwarancją tego jest wielki rozwój systemu dyspozytorskiego we wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych, np. USA, Rosji, Francji itp., oparty na precyzyjnym planowaniu operacyjnym i na nowoczesnych środkach technicznych: łączności przewodowej i bezprzewodowej, na telewizji przemysłowej, aparaturze kontrolno- -pomiarowej maszyn budowlanych itp.

Czas pracy

Dyspozytor może przeprowadzać kontrolę przebiegu robót także drogą automatycznej ewidencji, najczęściej w odniesieniu do maszyn budowlanych pracujących cyklicznie. Ewidencja ta odbywa się sposobem z dala czynnym za pomocą samoczynnych przyrządów rejestracyjno-kontrolnych (opinie o programie).

Maszynę budowlaną (pracującą cyklicznie), którą zamierza się zdalnie kontrolować, wyposaża się w aparat pomiarowy kontrolujący i rejestrujący założone z góry parametry pracy. Parametry te, zazwyczaj mechaniczne, po przemianie na wielkości elektryczne przekazuje się systemem telemetrycznym do aparatu rejestrującego w pomieszczeniu głównego dyspozytora.

Czas pracy i przestojów maszyn budowlanych rejestrują zmontowane na nich impulsatory, będące urządzeniami kontaktowymi. Po uruchomieniu maszyny zamykają się styki impulsatora, a urządzenie zostaje włączone do pracy i rejestruje jej przebieg. W odbiorniku dyspozytorskim na przesuwającej się taśmie lub na tarczy zegarowej następuje w odpowiedni sposób przekazanie tego przebiegu (segregator aktów prawnych).

Wreszcie aparat uniwersalny zdalnej kontroli pracy maszyn budowlanych (betoniarek Zafama 400, Cyklon 500; żurawi wieżowych 30 Tm i 45 Tm oraz koparek KU-501, E-505 oraz E-255). Wprowadzenie systemu dyspozytorskiego zarządzania budową wymaga uprzedniego opracowania projektu (promocja 3 w 1).

Projekt systemu dyspozytorskiego stanowi integralną część projektu organizacji i wykonania budowy i powinien być oparty na następujących materiałach:

  • projektowany schemat struktury organizacyjnej budowy,
  • spis obiektów z charakterystyką techniczną,
  • ilości robót oraz terminy ich wykonania,
  • zestawienie jednostek wykonawczych oraz ich lokalizacje,
  • szczegółowy plan zagospodarowania placu budowy,
  • spis i charakterystyka wytwórni pomocniczych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !