Otoczka mazutowa

Otoczka mazutowa

Otoczka mazutowa na poszczególnych ziarenkach popiołów lotnych stwarza warunki dla powstawania menisków wodnych wypukłych, które w przeciwieństwie do kapilarów wklęsłych powstających w sąsiedztwie powierzchni niehydrofobizowanych stanowią zaporę dla dalszego przenikania wody w głąb proszku (program na komputer).. Zawilgoceniu podlega jedynie warstewka grubości ok. 1 mm, która bezpośrednio styka się z wodą.

Zgodnie z powyższą zasadą wszystkie powierzchnie pionowe na wysokości styku z proszkiem powinny być powleczone bitumem w celu wytworzenia powierzchni hydrofobowej, która w zetknięciu z proszkiem wytworzy warunki powstawania menisków wypukłych, a tym samym zapewni wodoszczelność styków (program na telefon). Wskutek nienamakania wodą bitumicznej błonki ziam oraz wywiązywania się ujemnego kapilarnego ciśnienia (wypychającego wodę na zewnątrz) — proszek wodoodporny powstrzymuje wodę nawet przy ciśnieniu hydrostatycznym 0,80 m słupa wody. Higroskopijność proszku przechowywanego w ciągu 15 dni w pomieszczeniu o temperaturze +18°C i wilgotności względnej 90% wynosi 0,6 do 2% na wagę, co jest bardzo niewiele. Doświadczenia wykazały, że jeżeli nad warstwą proszku wodoodpornego nasypać ziemię roślinną i wyhodować na niej rośliny, to korzenie zatrzymają się na powierzchni proszku (program egzamin ustny). Duża sypkość proszku wodoodpornego może być przyczyną stopniowego unoszenia go przez płynącą wodę. W celu zabezpieczenia proszku od tego zjawiska należy przykrywać powierzchnię proszku płytkami betonowymi lub asfaltobetonowymi.

Ciężar objętościowy proszku wodoodpornego w stanie luźnym wynosi 0,70 T/m3, a w stanie zagęszczonym 0,9 T/m3. Współczynnik przewodności cieplnej zagęszczonego proszku wodoodpornego X = 0,ll-=-0,13 kcal/mh °C; mała wartość X wskazuje, że proszek ma dobre właściwości izolacji cieplnej.
Proszek wodoodporny użyty w tarasie ponad właściwą warstwą wodoszczelną zabezpiecza ją od namakania wodą, a zatem przyczynia się do zwiększenia trwałości tej warstwy. Szereg prób wykonanych z proszkiem wodoodpornym użytym na tarasach w charakterze samodzielnej warstwy wodoszczelnej i zarazem ciepło- chronnej nie wszędzie wypadło zadowalająco. Ostatnio zastosowano do izolacji od wody również polichlorek winylu (opinie o programie).

Elastyczność materiału

Materiał ten ma doskonałe własności wodoodporne, nasiąkliwość wodą wynosi prawie zero. Siła zrywająca pasek o grubości 3 mm i szerokości 5 cm stanowi 300-H400 kG (10 razy więcej niż wymagania dla papy asfaltowej). Elastyczność materiału o grubości 2 mm jest wystarczająca do wykorzystania go na warstwę wodoszczelną. Jednakże zbyt krótki okres prób nie pozwala jeszcze przewidzieć, jaka będzie trwałość pokrycia (segregator aktów prawnych).
Z innych tworzyw sztucznych do krycia tarasów stosuje się z powodzeniem folie poliizobutylenowe (Oppanol, Rhepanol itp.).

Powłoki wodoszczelne powinny być tak starannie i umiejętnie wykonywane, ażeby w żadnym miejscu woda nie przeciekała. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca przylegania tarasów do wyżej wznoszących się ścian, na urządzenie balustrad i na połączenia z rurami spustowymi (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !