Ładowarka przenośnikowa

Ładowarka przenośnikowa

Ładowarka przenośnikowa z tarczą frezującą ma podwozie na kołach ogumionych, dwa przenośniki taśmowe i tarczę frezującą z bębnem umocowanym mimośrodowo w stosunku do tarczy (program uprawnienia budowlane na komputer). Tarcza i bęben obracają się w jednym kierunku, przy czym liczba obrotów bębna jest większa. Przy uruchomieniu mechanizmu jazdy tarcza wciska się w usypisko kruszywa, nabiera materiał na siebie i dalej podaje go na przenośnik w postaci nieprzerwanego strumienia.

W kraju produkowana jest ładowarka tarczowo-taśmowa typu ŁTt-1001 z ruchomym przenośnikiem górnym i własnym mechanizmem jezdnym o napędzie elektrycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Głowica służy do nagarniania kruszywa przenoszonego następnie na przenośnik dolny. Składa się ona z tarczy rowkowanej promieniowo o średnicy 1280 mm i bębna stożkowego o największej średnicy 750 mm (osadzonych względem siebie mimośrodowo).
Tarcza i bęben napędzane są przez silnik elektryczny poprzez dwustopniową skrzynię przekładniową. Obudowę napędu tarczy i bębna stanowi konstrukcja spawana z odlewów staliwnych, rur i blachy (uprawnienia budowlane).
Mechanizm jazdy napędzany jest również przez silnik elektryczny. Napęd od silnika poprzez skrzynię biegów i mechanizm różnicowy przenoszony jest na wałki kół jezdnych. Koła jezdne w ładowarce stanowią dwa zestawy bliźniaczych pneumatyków.

Mechanizm jazdy wyposażony jest w dwa hamulce hydrauliczne. Cały zespół mechanizmu jazdy jest osadzony z jednej strony obrotowo na dwóch łożyskach osi tylnej, a z drugiej strony podwieszony do ramy.
Przenośnik dolny taśmowy o szerokości taśmy 650 mm jest zamocowany wahliwie w górnej części ramy ładowarki i podparty przegubowo dwoma cylindrami hydraulicznymi. Taśma przenośnika uzyskuje napęd od elektrobębna (program egzamin ustny).
Przenośnik górny jest podobnie skonstruowany jak przenośnik dolny, z tym że dodatkowe cylindry umożliwiają ruchy przenośnika w poziomie i w pionie (do 20° pochylenia).

Sterowanie hydrauliczne

Sterowanie hydrauliczne zastosowane jest do wykonywania następujących czynności: skrętu kół sterujących, ruchów przenośnika górnego, obrotu poziomego i pochylenia w płaszczyźnie pionowej, podnoszenia i opuszczania głowicy wraz z przenośnikiem dolnym. Układ hydrauliczny składa się z silnika elektrycznego, pompki łopatkowej, zbiornika, rozdzielaczy i cylindrów roboczych (opinie o programie).
Spawana kratowa konstrukcja ramy wykonana jest z kształtowników walcowanych. Na ramie zamocowane są wszystkie zespoły maszyny. Rama spoczywa na kolach, z których przednie jest właściwie bębnem stalowym, obłożonym twardą gumą, tylne zaś są to dwa zestawy bliźniacze pneumatyków.

Koło sterujące umieszczone w przedniej części ładowarki ma również kształt bębna spawanego o średnicy 640 mm i długości 450 mm, obłożonego twardą gumą.
Skręt koła sterującego następuje pod działaniem hydraulicznym cylindra roboczego. Kąt skrętu wynosi ±30°.
Zespół sterowniczy służy do zmiany biegów, blokowania mechanizmu różnicowego, sterowania hamulca mechanicznego, sterowania hamulców hydraulicznych. Do zespołu tego należy również podstawa sterowania elektrycznego (segregator aktów prawnych).
Wydajność ładowarek przenośnikowych można określić przy zastosowaniu wzorów jak dla przenośników taśmowych.
Automatyczne urządzenia do przemieszczania kruszywa.

Obecnie coraz częściej znajdują zastosowanie zmechanizowane oraz zautomatyzowane urządzenia usytuowane centralnie, umożliwiające przemieszczenia kruszywa na składowiskach z miejsc jego wyładunku do punktów poboru. Należą do nich zgarniarki linowłókowe ze zdalnym sterowaniem. Istnieje wiele
rozwiązań konstrukcyjnych automatycznych urządzeń, do przemieszczania kruszywa. W Polsce zostały wyprodukowane zgarniarki typu ZA-15, ZA-25 i ZA-30 o działaniu automatycznym (promocja 3 w 1).

Zgarniarka ZA-15 składa się z wysięgnika 1, wózków jezdnych 2, wciągarki elektrycznej 3, czerpaka 4, mechanizmu opuszczania wysięgnika 5, liny ciągnącej 6, liny podtrzymującej wysięgnik 7, ramy 8 oraz ścianki czołowej z zsypami 9. Wysięgnik zawieszony jest na ramie w sposób umożliwiający
obrót o kąt 220°.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami