Laterytyzacja

Laterytyzacja

Laterytyzacja - zachodzący na powierzchni ziemi hydrolityczny rozkład glinokrzemianów połączony z odszczepienicm krzemionki i wydzieleniem wolnych wodorotlenków glinu i żelaza; 1. jest procesem wietrzenia charakterystycznym dla klimatu gorącego z sezonowymi deszczami; dzięki 1. powstają bogate złoża glinu lauegram, diagram Lauego, rentgenogram Lauego - zbiór plamek (zaczernień) na kliszy fotograficznej o charakterystycznym i często symetrycznym rozłożeniu, otrzymany przez prześwietlenie płytki nieruchomego kryształu wąską wiązką promieniowania rentgenowskiego o widmie ciągłym (program uprawnienia budowlane na komputer).
lautal - met. stop lekki z grupy Al-Cu-Si-Mg lawa -. magma, która wydostała się na powierzchnię Ziemi.

lawina {jonów, elektronów) - Jiz. zjawisko polegające na tym, że pojedyncza cząstka naładowana, przyspieszona przez silne pole elektryczne, zderzając się z obojętnymi cząsteczkami gazu, wyzwala z nich nowe cząstki, przy czym ogólna ich liczba wzrasta, w wyniku zderzeń cząstek kolejno wyzwalanych, w sposób lawinowy lawiny Augera - grupy cząstek o wielkiej energii łącznej, powiązane ze sobą genetycznie, powstające w wyniku wielokrotnych elektromagnetycznych i jądrowych oddziaływań w atmosferze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

lazurowanie (szkła) - nanoszenie na powierzchnię szkła soli srebra, lub miedzi roztartych z drobno mieloną gliną i wodą, a następnie wypalanie wyrobów
lazuryt, lapis lazuli - kamień szlachetny, minerał, glinokrzemian sodu zawierający w swym składzie siarczek sodu o ciemnoniebieskiej lub granatowej barwie i szklistym połysku, powstaje wskutek intruzji magmy w skały wapienne ląd - część skorupy ziemskiej wyniesiona nad poziom morza (uprawnienia budowlane).

lądolód, lodowiec kontynentalny - geol. pokrywa lodowa o grubości do kilku tysięcy metrów, zalegająca na wielkim obszarze lądu (np. 1. Grenlandii, I. Antarktydy); 1. znajduje się w ciągłym ruchu, niszcząc wyniosłości, przenosząc i osadzając materiał skalny lądotwórczość - epejrogeneza lądowanie - końcowa faza lotu statku latającego; w przypadku samolotów 1. obejmuje wszystkie manewry aż do zatrzymania się po zakończeniu dobiegu (program egzamin ustny).

Lądowanie handlowe

Lądowanie handlowe - lądowanie statku powietrznego w celu wyładowania lub załadowania przewożonych za opłatą pasażerów, towarów lub poczty
lądowanie pośrednie - planowane lądowanie na jednym z lotnisk na trasie lotu w czasie przelotu do lotniska docelowego (opinie o programie).

lądowanie przymusowe - niezamierzone lądowanie na lotnisku lub poza lotniskiem z przyczyn technicznych, atmosferycznych lub innych lądowanie skrócone - lądowanie samolotu ze skróceniem dobiegu przez działanie hamulców, odwrócenie ciągu, zastosowanie spadochronu hamulcowego lub specjalnych urządzeń (np. lin lub siatek hamujących, stosowanych na lotniskowcach)
lądowanie według systemu - lądowanie (samolotu) wg procedury określonego systemu lądowania przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych naziemnych i pokładowych lądowanie z prostej - lądowanie z kierunku dolotu do lotniska bez wykonywania okrążenia proceduralnego (segregator aktów prawnych).
lądowisko - prowizoryczne lotnisko, zwłaszcza dla lekkich samolotów (sportowych, łącznościowych, sanitarnych).

lądownik - kosm. część statku kosmicznego, która w czasie lotu do innego ciała niebieskiego oddziela się od statku macierzystego i miękko ląduje na powierzchni tego ciała (np. LM w programie Apollo) lb. - funt angielski LD - proces LD I.Dso - dawka śmiertelna średnia lecytyny - związki organiczne należące do fosfatydów, zawierające składnik zasadowy - cholinę; 1. są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, wraz z kefalinami są obecne w każdej komórce; 1. są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach tłuszczów i w tłuszczach; emulgują tłuszcze ledeburyt - składnik strukturalny stopów żelazo-węgiel; eutektyka złożona z cementytu i austenitu (promocja 3 w 1).

lederyna - sztuczna skóra stosowana w introligatorstwie do oprawiania książek, notesów itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !