Blog

30.05.2018

Zabawa w określonych warunkach

W artykule znajdziesz:

Zabawa w określonych warunkach


Pamiętajmy o przepisach

 

Architektura i budownictwo są dziedzinami, które dość ściśle warunkują przepisy. Z jednej strony nakładają one pewne ograniczenia na projektantów, z drugiej jednak pomagają w spełnianiu potrzeb konkretnych grup społecznych, środowiska czy w zapewnianiu odpowiedniej jakości przestrzeni i elementów budynków.

 

Zabawa w określonych warunkach

Jedną z kwestii, które podlegają pewnym ograniczeniom są place zabaw. Przede wszystkim Warunki Techniczne mówią, że stosownie do potrzeb użytkowych, muszą one zostać usytuowane przy projektowanej grupie budynków wielorodzinnych - rodzice mogą mieć więc pewność, że ich pociechy będą mogły bezpiecznie wyszaleć się gdzieś w okolicy mieszkania. Żeby zapewnić dzieciakom odpowiednią ilość witaminy D, miejsce, w którym sytuuje się plac zabaw musi być oświetlone w sposób scharakteryzowany w przepisach.


Dba się jednak nie tylko o potrzeby dzieci. Aby wesołe pokrzykiwania nie przeszkadzały w codziennym życiu, plac zabaw nie może zostać usytuowany bliżej niż 10 metrów od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

Mądre parkowanie

Tym, na co warunki techniczne nie pozostają obojętne, jest sytuowanie stanowisk postojowych. W tym przypadku ograniczeniom podlegają wymiary, zależące od typu pojazdu - samochodu osobowego, ciężarowego, takiego używanego przez osoby niepełnosprawne albo autobusu. Różnią się one w zależności od tego czy mają być sytuowane w poprzek drogi dojazdowej czy wzdłuż oraz od tego pod jakim kątem.

Ponadto, ze względu na uciążliwe dźwięki oraz szkodliwe dla zdrowia działanie spalin, stanowiska postojowe nie mogą zbytnio zbliżyć się do konkretnych budynków (mieszkalnych, oświatowych oraz placówek opieki zdrowotnej), placów zabaw czy boisk. Aby nie wpływać negatywnie na sąsiadów, określono również minimalne odległości od granicy działki budowlanej.


Mniejsza liczba samochodów jest dopuszczona do parkowania dosyć blisko budynku. Jeżeli ich liczba przekroczy 60, musimy liczyć się z wymogiem oddalenia parkingu nawet o 20 metrów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami