Blog

Materiały kamienne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

W artykule znajdziesz:

Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

Wszystkie domy mają obecnie fundamenty betonowe, co wydaje się oczywistością. Tymczasem jeszcze kilkanaście lat temu fundamenty robiono wyłącznie z kamienia lub cegły. Budynki w budownictwie jednorodzinnym najczęściej są niewielkie i niezbyt ciężkie, ale mimo to nie mogą być posadowione wyłącznie na ścianach fundamentowych stanowiących przedłużenie ścian parteru. Wynika to z faktu, że materiały ścienne mają większą wytrzymałość niż grunt. Właśnie dlatego konieczne jest poszerzenie dolnych części ścian fundamentowych, ponieważ tylko wtedy naciski przekazywane na grunt są mniejsze od dopuszczalnych. Takie poszerzenie nazywane jest ławami fundamentowymi. Najczęściej mają one przekrój prostokątny (program na telefon).

Materiały kamienne zdjęcie nr 11
Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonywane są łatwy betonowe, których nie trzeba wzmacniać prętami zbrojeniowymi. Najczęściej mają one szerokość 60-80cm i wysokość 30-40cm. Grubość ściany fundamentowej najczęściej nie jest mniejsza niż 25 cm, a odsadzki po obu jej stronach są mniejsze niż jej wysokość. W przypadku, gdy wymiar odsadzek jest mniejszy niż wysokość, ława bezpiecznie przenos obciążenia na grunt oraz nie ulega zniszczeniu w wyniku ściskania lub zginania. Dotyczy to również sytuacji, gdy beton nie jest wysokiej klasy.

W niektórych domach jednorodzinnych, np. mających kilka kondygnacji lub stropy o znaczniej rozpiętości, wszystkie naciski przezywane na grunt przez ściany fundamentowe są bardzo duże. Wówczas ławy fundamentowej muszą mieć dużą szerokość podstawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy naciski przekazywane na podłoże gruntowe przez dom nie są duże, ale sam grunt jest bardzo słaby. Ławy betonowe musiałyby wówczas mieć dosyć sporą wysokość, co znacznie zwiększyłoby zużycie betonu na fundamenty i podniosłoby koszty budowy. Znacznie bardziej opłacalne w takiej sytuacji jest wykorzystanie ław żelbetowych, czyli mających poprzeczne zbrojenie. Mogą one mieć mniejszą wysokość, ponieważ ochronę przed zniszczeniem zapewniają im pręty zbrojeniowe.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Materiały kamienne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Materiały kamienne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Materiały kamienne zdjęcie nr 16 Materiały kamienne zdjęcie nr 17 Materiały kamienne zdjęcie nr 18
Materiały kamienne zdjęcie nr 19
Materiały kamienne zdjęcie nr 20 Materiały kamienne zdjęcie nr 21 Materiały kamienne zdjęcie nr 22
Materiały kamienne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały kamienne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały kamienne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Materiały kamienne zdjęcie nr 32 Materiały kamienne zdjęcie nr 33 Materiały kamienne zdjęcie nr 34
Materiały kamienne zdjęcie nr 35
Materiały kamienne zdjęcie nr 36 Materiały kamienne zdjęcie nr 37 Materiały kamienne zdjęcie nr 38
Materiały kamienne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały kamienne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały kamienne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami