Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

Wszystkie domy mają obecnie fundamenty betonowe, co wydaje się oczywistością. Tymczasem jeszcze kilkanaście lat temu fundamenty robiono wyłącznie z kamienia lub cegły. Budynki w budownictwie jednorodzinnym najczęściej są niewielkie i niezbyt ciężkie, ale mimo to nie mogą być posadowione wyłącznie na ścianach fundamentowych stanowiących przedłużenie ścian parteru. Wynika to z faktu, że materiały ścienne mają większą wytrzymałość niż grunt. Właśnie dlatego konieczne jest poszerzenie dolnych części ścian fundamentowych, ponieważ tylko wtedy naciski przekazywane na grunt są mniejsze od dopuszczalnych. Takie poszerzenie nazywane jest ławami fundamentowymi. Najczęściej mają one przekrój prostokątny (program na telefon).

Ławy betonowe a żelbetowe – różnice

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonywane są łatwy betonowe, których nie trzeba wzmacniać prętami zbrojeniowymi. Najczęściej mają one szerokość 60-80cm i wysokość 30-40cm. Grubość ściany fundamentowej najczęściej nie jest mniejsza niż 25 cm, a odsadzki po obu jej stronach są mniejsze niż jej wysokość. W przypadku, gdy wymiar odsadzek jest mniejszy niż wysokość, ława bezpiecznie przenos obciążenia na grunt oraz nie ulega zniszczeniu w wyniku ściskania lub zginania. Dotyczy to również sytuacji, gdy beton nie jest wysokiej klasy.

W niektórych domach jednorodzinnych, np. mających kilka kondygnacji lub stropy o znaczniej rozpiętości, wszystkie naciski przezywane na grunt przez ściany fundamentowe są bardzo duże. Wówczas ławy fundamentowej muszą mieć dużą szerokość podstawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy naciski przekazywane na podłoże gruntowe przez dom nie są duże, ale sam grunt jest bardzo słaby. Ławy betonowe musiałyby wówczas mieć dosyć sporą wysokość, co znacznie zwiększyłoby zużycie betonu na fundamenty i podniosłoby koszty budowy. Znacznie bardziej opłacalne w takiej sytuacji jest wykorzystanie ław żelbetowych, czyli mających poprzeczne zbrojenie. Mogą one mieć mniejszą wysokość, ponieważ ochronę przed zniszczeniem zapewniają im pręty zbrojeniowe.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami