Ławy żelbetowe

Ławy żelbetowe

Ławy żelbetowe stosuje się nie tylko pod ścianami, lecz również pod gęsto rozstawionymi słupkami murowanymi, stalowymi, betonowymi lub żelbetowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pod ławami żelbetowymi wykonuje się warstwę chudego betonu o grubości 5-hlO cm w celu wyrównania podłoża.
Na terenie pochyłym lub do częściowego podpiwniczenia budynku stosuje się ławy z uskokami, zwane również schodkowymi.

Stopy fundamentowe. Stopy fundamentowe stosuje się pod pojedyncze słupy: drewniane, murowane z kamieni lub cegieł, betonowe, żelbetowe lub stalowe. Zdarza się, że na jednym fundamencie opiera się dwa (stopa podwójna) lub więcej słupów (stopa grupowa) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zależnie od sił przekazywanych przez słupy oraz od nośności gruntu stopy wykonuje się, podobnie jak ławy, z cegieł, kamieni, betonu lub z żelbetu. Pod słupy przenoszące niewielkie siły stosuje się przeważnie stopy kamienne, ceglane lub betonowe, pod słupy silnie obciążone - stopy żelbetowe. W wypadku dużych obciążeń stosuje się również stopy murowane i betonowe, jednak pod warunkiem odpowiedniej nośności gruntu.
Stopy ceglane i kamienne mają przeważnie podstawę kwadratową lub prostokątną; wykonuje się je z odsadzkami podobnie jak ławy murowane (uprawnienia budowlane).

Stopy betonowe stosuje się częściej niż ceglane lub kamienne ze względu na dużą odporność betonu na działanie wód gruntowych, przenoszenie większych obciążeń oraz łatwość osadzenia kotwi pod słupy drewniane lub stalowe.
Stopy pod słupami przenoszącymi niewielkie obciążenia mają przeważnie kształt prostopadłościanu. Do większych obciążeń stosuje się stopy ostrosłupowe lub z odsadzkami. Stopy o szerokości mniejszej od 2 m wykonuje się odsadzkami, szersze łatwiej jest wykonać w kształcie ostrosłupa (program egzamin ustny).

Stopy żelbetowe

Stopy żelbetowe stosuje się powszechnie pod słupy stalowe i żelbetowe. Ponadto z żelbetu wykonuje się stopy mimośrodowo obciążone, w wypadku małej nośności gruntu i powszechnie pod słupy prefabrykowane. Stopy o szerokości większej niż 2 m wykonuje się w kształcie ostrosłupa. Stopy o mniejszej szerokości mają przekrój schodkowy lub prostokątny.
W stopach pod słupy prefabrykowane wykonuje się otwory zwane szklankami lub kielichami, a stopy takie nazywa się szklankowymi lub kielichowymi.
Płyty fundamentowe. Podczas obliczeń wielokondygnacyjnych budynków przemysłowych lub budynków wysokich o niewielkim rzucie poziomym, zwłaszcza posadowionych na gruncie o małej nośności, stopy fundamentowe lub szerokości ław rusztu mogą mieć takie wymiary, że nie pozostanie między nimi wolna przestrzeń. W tych wypadkach stosuje się pod całą budowlą płyty fundamentowe.

Uzyskuje się dzięki temu prawie równomierne rozłożenie ciężarów z poszczególnych słupów na dużą powierzchnię (opinie o programie). Płyty fundamentowe stosuje się pod budowle wysokie, np. wieże telewizyjne, kominy fabryczne, wieżowce silosy itp.
Zależnie od warunków gruntowo-wodnych i rodzaju budynku wykonuje się płyty fundamentowe gładkie, żebrowe lub grzybkowe.
Płyty gładkie o grubości 60-120 cm stosuje się pod budynki oparte na słupach, których rozstaw wynosi 3,0; 4,5 i 6,0 m.

Jeżeli rozstaw słupów jest większy, stosuje się płyty żebrowe pracujące jako odwrócony strop płytowo-żebrowy. W gruntach spoistych nie nawodnionych żebra daje się pod płytą, a w gruntach nawodnionych i w pozostałych wypadkach sytuuje się je ponad płytą. Wysokość żeber wynosi przeważnie 1,0-1,5 m, a dochodzi nawet do 3,0H-4,0 m (segregator aktów prawnych).
Jeżeli warunki użytkowe pozwalają, to przy rozstawie słupów do 5,0 m zamiast płyty gładkiej można zastosować płytę fudamentową, w kształcie odwróconego stropu grzybkowego.

Pod fundamentami płytowymi, podobnie jak pod ławami i stopami fundamentowymi, układa się warstwę chudego betonu o grubości 5-10 cm (promocja 3 w 1).
Jako fundamenty pod budynki wysokie, a zwłaszcza pod budynki prefabrykowane, stosuje się skrzynie żelbetowe. Skrzynię taką tworzy żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami piwnic.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !