Legalizacja narzędzia pomiarowego

Legalizacja narzędzia pomiarowego

Legalizacja narzędzia pomiarowego - ogół czynności urzędowych mających na celu stwierdzenie zgodności narzędzia pomiarowego z wymaganiami przepisów legalizacyjnych legar - element podkładu podłogowego ułożony na podłożu podłogowym, np. na stropie lub na słupkach; na I. wspiera się podłoga ślepa lub posadzka
legar - poduszka łodzi (program uprawnienia budowlane na komputer).

legenda - tekst zawierający szczegółowe objaśnienia do map, rysunków, ilustracji, schematów itp.
leizna kamienna, skała topiona, skaliwo - materiały otrzymywane ze stopienia naturalnych bazaltów, diabazów i andczytów; odznaczają się dużą kwasoodpomością i ługoodpornością oraz wytrzymałością na ściskanie i ścieranie; l.k. stosuje się do odlewania rur, kadłubów maszyn, aparatury chemicznej itd. lej depresyjny, stożek depresyjny - obszar powierzchni depresyjnej o kształcie zbliżonym do leja, powstający wokół miejsca pompowania wody podziemnej (otworu wiertniczego, studni, szybu itp.).

lej krasowo-sufozyjny - wklęsła forma morfologiczna powstała w wyniku uruchomienia i odtransportowania utworów pokrywowych do systemu krasowego; l.k-s. tworzą się najczęściej na obszarach, na których w pokrywie rozwinęły się formy peryglacjalne, szczególnie kliny zmarzlinowe; powstają również wskutek awarii zbiorników wodnych, osadników i przewodów kanalizacyjnych położonych na obszarach krasowych lej odlewniczy (centralny) - część składowa zestawu odlewniczego przy syfonowym odlewaniu stali, ustawiana na płycie podwlewnicowcj służy do doprowadzania ciekłej stali do kształtki środkowej, a następnie przez kanałki do wlewnic (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

lej podsadzkowy, lej zmywczy - lej w dnie komory zmywczej lub skrzyni zmywczej w podsadzkowni tuż pod kratą kontrolną, przez który podsadzka płynna przedostaje się do rurociągu podsadzkowego.

Lej ssawny

Lej ssawny - element konstrukcyjny o kształcie leja, doprowadzający ciecz do pompy i zmieniający opory ssania; l.s. stosowane są głównie w pompach diagonalnych i śmigłowych o osi pionowej (uprawnienia budowlane).
lej wirowy - hydr. wgłębienie na swobodnej powierzchni płynu, stanowiące gazowe jądro wirowe
lej wydobywczy - stożek u dolnego końca kolumny rur wydobywczych zwrócony większą średnicą ku dołowi
lej zasypowy - skrzynia o ścianach skośnych bez dna, nakładana w miejscu ładowania materiałów luźnych, np. na przenośnik itp. lej zbiorczy elektrofiltru - dolna część komory elektrofiltru służąca do odprowadzenia wytrąconych z gazu płynów, cieczy lub szlamu na zewnątrz (program egzamin ustny).

lej zmywczy - lej podsadzkowy lej żużlowy - zsyp w kształcie odwróconego ściętego ostrosłupa, w którym zbiera się żużel i popiół, umieszczony pod komorą paleniskową lejarnia - oddział odlewni, w którym formy odlewnicze zalewane są ciekłym metalem (opinie o programie).
lejek Buchnera - porcelanowy lub szklany lejek z dnem dziurkowanym, na które kładzie się szczelnie przylegający sączek ze spieczonego szkła; służy do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem
lejek krasowy - petr. zagłębienie w kształcie leja lub misy, okrągłe lub owalne w zarysie, o średnicy od kilku do kilkudziesięciu metrów; rozróżnia się lejki z rozmycia i lejki zapadliskowe lejek laboratoryjny - naczynie stosowane do przelewania cieczy oraz do oddzielania osadów od cieczy; zależnie od konstrukcji rozróżnia się I.I.; zwykłe oraz karbowane, wykonywane ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych lub metalu, szybkosącząee, z filtrami ze spiekanego szkła (tzw. 1. Schotta), sitowe itd.

lejek płuczkowy - lepkościomierz płuczki lejek połowy - lepkościomierz płuczki lejek wlewowy - rozszerzona część górna wlewu głównego, ułatwiająca wprowadzenie doń ciekłego metalu (segregator aktów prawnych).
lejność - zdolność ciekłego metalu lub stopu do wypełniania formy odlewniczej; 1. zależy od składu chemicznego, struktury i temperatury ciekłego metalu
lek radioizotopowy - lek zawierający atomy promieniotwórcze wprowadzone w celu wykorzystania ich promieniowania (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !