Lekka woda

Lekka woda

Lekka woda - środek gaśniczy, wodny roztwór substancji pianotwórczych zawierających związki lluorowęglowe lelingit, glaukopiryt - minerał, dwuarsenek żelaza, FeAsj; I. jest rudą do otrzymywania arsenu lemat - twierdzenie pomocnicze służące do udowodnienia innego, zasadniczego twierdzenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

lemiesz1 - (I) część robocza korpusu pługa podcinająca skibę; w zależności od kształtu ostrza rozróżnia się część kopaczki, kombajnu do zbioru ziemniaków, pogłębiacza podcinająca redlinę lemiesz’ - urządzenie w maszynach górniczych ładujących, które podtrzymuje ładowany urobek, zapobiega jego przedostawaniu się poza organ nabierający oraz przesuwa w kierunku przenośnika
lemiesz - część łoża działowego w kształcie łopaty lub klina, wbijana lub opierana o grunt, zabezpieczająca łoże przed przesuwaniem się podczas strzału (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..

lemniskata Bernoulliego - krzywa płaska będąca miejscem geometrycznym punktów, dla których iloczyn odległości od dwóch stałych punktów (ognisk) jest stały i równy kwadratowi połowy odległości tych ognisk lemniskata stopnia n - mat. krzywa płaska będąca miejscem geometrycznym punktów, dla których iloczyn odległości od dwóch stałych punktów (ognisk) równy jest danej liczbie len zwyczajny, Linum usitatissimum - jednoroczna roślina przemysłowa z rodziny lnowatych (Linaceae)\ ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się: 1. włóknisty, uprawiany na włókno, I. oleisty, uprawiany na nasiona dla przemysłu olejarskiego i I. przejściowy, użytkowany i na włókno, i na nasiona.

lichtuga - jednostka pływająca taboru portowego, najczęściej bez własnego napędu, do transportu ładunku ze statku do magazynów leżących w innym basenie lub przy ptytkich nabrzeżach lico - skór. zewnętrzna powierzchnia skóry właściwej (uprawnienia budowlane).
lico siekiery - boczna powierzchnia obucha i ostrza siekiery.
lico spoiny - spaw. zewnętrzna powierzchnia spoiny.

Lico ściany

Lico ściany (muru) - zewnętrzna lub wewnętrzna powierzchnia ściany lub muru licowanie - bud. pokrywanie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian budowli okładziną zw. też oblicówką, w celu ochrony ściany przed ujemnymi wpływami czynników atmosferycznych; 1. wykonuje się także w celach dekoracyjnych (program egzamin ustny).
licówka - element oblicówki o odpowiednim kształcie, wymiarach i fakturze liczarka - maszyna do liczenia arkuszy papieru ułożonych w stos; 1. są stosowane w introligator- niach i w magazynach papieru liczba - wyrażenie języka matematyki służące do oznaczania liczności zbiorów liczba Abbego - współczynnik dyspersji (światła) liczba acetylowa, liczba wodorotlenowa, liczba hydroksylowa -. liczba miligramów KOH potrzebna do zobojętnienia kwasu octowego, który powstaje podczas zmydlenia 1 g substancji acetylowanej.

liczba algebraiczna - liczba będąca pierwiastkiem równania algebraicznego o współczynnikach wymiernych (opinie o programie).
liczba alkaliczności, liczba zasadowości, LA - wskaźnik alkaliczności wody kotłowej określający (w mg NaOH/1) nadmiar alkaliów wprowadzonych do wody zmiękczającej w celu ochrony kotła parowego przed korozją, obliczany ze wzoru: LA = 40 • /?, gdzie p oznacza alkaliczność wody wobec fenoloftaleiny (w mval/l) które można (w pewnym zakresie) zmieniać niezależnie od siebie tak, aby nie uległa zmianie liczba faz będących w równowadze liczba tętnieniowa - liczba określająca stosunek częstotliwości podstawowej tętnienia napięcia wyprostowanego do częstotliwości sieciowej liczba urojona - mat. liczba o postaci hi, gdzie i oznacza jednostkę urojoną, h zaś liczbę rzeczywistą (segregator aktów prawnych).

liczba utlenienia, stopień utlenienia - chem. liczba określająca wartość ładunku elektrycznego, jaki atom posiada w cząsteczce, jeżeli przyjmie się, że cząsteczka składa się z samych tylko jonów; 1. u. dodatnia oznacza liczbę elektronów, które trzeba dodać do kationu, aby powstał atom obojętny; 1. u. ujem na oznacza liczbę elektronów, które trzeba odebrać od anionu, aby powstał atom obojętny; atomy obojętne mają l.u. równą zeru (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !