Lekkie betony kruszywowe

Lekkie betony kruszywowe

W niektórych przypadkach dobranie niewłaściwego układu podłogowego może znacznie pogorszyć zamiast polepszyć własności izolacyjne stropów. Z tych względów izolację akustyczną stropów należy projektować w oparciu o wyniki badań akustycznych lub o katalogi opracowane na podstawie badań (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lekkie betony kruszywowe, głównie żużlobeton, perlitobeton i keramzyto- beton nadają się dobrze do stosowania na płyty dociskowe w pływających podłogach.
Przydatność materiału do pochłaniania dźwięku charakteryzuje jego pogłosowy współczynnik pochłaniania u w funkcji częstotliwości, rozważany najczęściej dla pasma 50-6400 Hz (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Lekkie betony kruszywowe charakteryzują się niewielkim współczynnikiem pochłaniania dźwięku. Średnia jego wielkość nie przekracza na ogół 0,1 dla pasma do 500 Hz i 0,2 dla średnich i dużych częstotliwości. Zatem, są to materiały mało dźwiękochłonne.

Mogą być natomiast użyte do konstruowania perforowanych lub szczelinowych ustrojów dźwiękochłonnych i stosowane w halach fabrycznych, pływalniach, a nawet w kinach i audytoriach (uprawnienia budowlane).
Betony komórkowe charakteryzują się współczynnikiem pochłaniania u większym od 0,2, zależnym od porowatości i grubości materiału. Wraz ze wzrostem porowatości i grubości wzrasta współczynnik pochłaniania. Zatem najlepszymi własnościami dźwiękochłonnymi odznaczają się betony komórkowe o ciężarze objętościowym poniżej 400 kG/m3.
Betony z wypełniaczami organicznymi zalicza się do materiałów dźwiękochłonnych. Współczynnik a betonów tej grupy jest z zasady większy od 0,2. Lekkie betony z wypełniaczami organicznymi mogą być stosowane w postaci płyt naklejanych wprost na ścianę lub strop (np. Suprema, Durisol) (program egzamin ustny).

Wówczas współczynnik pochłaniania jest zależny od grubości płyty i na ogół rośnie wraz ze wzrostem jej grubości. Można również, w celu zwiększenia pochłaniania dźwięków o małej częstotliwości, mocować płyty w pewnym odstępie od ściany, wypełniając ponadto powstałe w ten sposób komory wełną szklaną.

Odporność ogniowa

Przy stosowaniu lekkich betonów jako materiałów dźwiękochłonnych należy uwzględnić następujące uwagi (opinie o programie). Betony kruszywowe nadają się do stosowania wyłącznie w postaci płyt perforowanych, nacinanych lub szczelinowych. Płyta z betonu kruszywo- wego przylegająca wprost do ściany ma słabe własności dźwiękochłonne. Betony komórkowe tylko wtedy pochłaniają dobrze dźwięk, jeśli pory są otwarte. Nie należy ich zatem szpachlować, malować twardymi farbami, a w żadnym przypadku tynkować, gdyż to całkowicie niweczy ich własności dźwiękochłonne. Można natomiast pokrywać je płótnem lnianym lub tkaniną z włókna szklanego względnie inną (dla celów dekoracyjnych).

Podobnie jak betony komórkowe, płyty dźwiękochłonne z lekkich betonów z wypełniaczami organicznymi nie powinny być malowane, szpachlowane, bądź tynkowane, jeśli mają służyć do pochłaniania dźwięku (segregator aktów prawnych). W przypadku jeśli płyty służą do konstruowania ustrojów dźwiękochłonnych perforowanych lub szczelinowych, można je również malować.
Pogłosowe współczynniki pochłaniania dźwięku niektórych lekkich betonów. W przypadku konstruowania specjalnych ustrojów dźwiękochłonnych, pogłosowe współczynniki pochłaniania « wyznacza się za pomocą pomiarów akustycznych w komorze pogłosowej. Materiały i ustroje dźwiękochłonne z betonów lekkich dobiera się w zależności od potrzebnej w danych warunkach charakterystyki pochłaniania dźwięku, co zależy od poziomu i charakterystyki hałasu w funkcji częstotliwości i przeznaczenia pomieszczenia.

Odporność ogniową elementu konstrukcji budowlanej charakteryzuje okres czasu, przez który - w warunkach pożaru - element spełniać będzie swoją funkcję w budynku, a więc nie ulegnie w tym czasie zniszczeniu lub nadmiernym odkształceniom, stanowić będzie szczelną przegrodę dla płomieni i dymu, a jego zewnętrzna powierzchnia nie stykająca się z ogniem nie ulegnie zbytniemu nagrzaniu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !