Lekkie konstrukcje stalowe

Lekkie konstrukcje stalowe

Lakiery i kleje na chlorowanym polichlorku winylu (superchlorwiny- lowe): lakiery, w których substancję błonotwórczą stanowi superchlorek winylu. Lakiery te nazywane bywają również lakierami winofleksowymi. Lakiery termoutwardzalne: lakiery produkowane na spoiwie twardniejącym przy ogrzewaniu lakieru, np. lakiery na żywicy mocznikowej, fenolowej, melaminowej. Schną one i twardnieją pod działaniem ciepła przez polikonden- sację zawartych w nich żywic (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lakiery utwardzane na zimno: lakiery schnące przez polikondensację. Polikondensacja zawartych w lakierach żywic: fenolowej, mocznikowej lub melaminowej może być pobudzana przez dodatek utwardzacza (lakiery chemo- utwardzalne).

Lekkie konstrukcje stalowe: rodzaj konstrukcji stalowych bardziej korzystnych pod względem ekonomicznym od konstrukcji stalowych tradycyjnych. Konstrukcje takie uzyskuje się przez zastosowanie lżejszych kształtowników ze stali wyzszej jakości i przez bardziej staranne konstruowanie, co daje w efekcie polepszenie stosunku ciężaru własnego konstrukcji do obciążenia użytkowego, a zarazem oszczędność materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lepkość: właściwość cieczy i gazów polegająca na tym, ze w czasie ich przepływu wzdłuż powierzchni ciała stałego prędkość ich w warstewce przylegającej do tej powierzchni jest najmniejsza. Lepkość zależy od struktury wewnętrznej cieczy i od temperatury; w miarę zwiększania temperatury lepkość maleje. Lepkość mierzona jest za pomocą wiskozymetrów (uprawnienia budowlane).

Limonit: mieszanina wodorotlenków zelaża o zawartości żelaza od 30 do 60% (program egzamin ustny).

Malowanie krzyżowe: sposób malowania pędzlami lub przez natryskiwanie polegający na tym, ze przy dwukrotnym nanoszeniu wyrobu lakierowego jeden raz nanosi się go ruchami poziomymi, a drugi ruchami pionowymi. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu widocznych podłużnych śladów pędzli bądź strumienia rozpylonego wyrobu i osiąga bardziej równomierną grubość wykonanej w ten sposób powłoki (opinie o programie).

Metalizacja natryskowa: nanoszenie powłoki z płynnego metalu sposobem natryskiwania.

Metalizacja natryskowa

Metalizacja natryskowa z wykorzystaniem luku elektrycznego:

sposób metalizacji natryskowej, przy którym dwa druty natryskiwanego metalu zbliżone końcówkami do siebie są topione w łuku elektrycznym w temperaturze około 6000°C. Stopiony metaf jest rozpylany strumieniem sprężonego powietrza i kierowany na natryskiwaną powierzchnię.

Mgła z farby: bardzo drobne kropelki rozproszonego w powietrzu wyrobu lakierowego w miejscu malowania metodą natryskową przy użyciu sprężonego powietrza. Przy malowaniu w zamkniętych pomieszczeniach mgła taka musi być usuwana. Przyczyną powstawania nadmiernej ilości mgły jest zbyt duże ciśnienie powietrza doprowadzanego do pistoletu (segregator aktów prawnych).

Makroklimat: roczny układ pogody w pewnym większym obszarze rozpatrywany jako przeciętne ciśnienie barometryczne, temperatura, promieniowanie słoneczne, wilgotność powietrza, opady i wiatry. Od makroklimatu przeważnie dość znacznie różni się mikroklimat.

Metoda pracy równomiernej (rytmicznej): polega na podziale obiektu na części, tzw. działki, o jednakowych ilościach robót, powierzanych do wykonania stałym grupom roboczym, które przechodząc z jednej działki na drugą stale wykonują tę samą pracę w jednakowym czasie.

Mikroklimat: klimat w mniejszej przestrzeni, który przede wszystkim jest tworzony przez warstwę powietrza w pobliżu ziemi. Różni się od makroklimatu przeważnie większą wilgotnością powietrza i większymi wahaniami temperatury.

Mikroorganizmy: bardzo drobne istoty żyjące, zwierzęce lub roślinne (patrz hasło organizmy), powodujące lub potęgujące korozję.

Mikropory: najdrobniejsze pory w tworzywach i w warstwach zabezpieczających przed korozją widoczne tylko pod mikroskopem (promocja 3 w 1).

Mostki cieplne: miejsca w ścianach, stropach i innych przegrodach zabezpieczających pomieszczenia od nadmiernej utraty ciepła, w których wbudowane są materiały znacznie lepiej przewodzące ciepło, np. elementy stalowe lub betonowe w murach z cegły. Przez mostki cieplne uchodzi więcej ciepła niż przez taką samą powierzchnię pozostałej ściany, a temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany w miejscu mostka.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !