Blog

17.01.2020

Licówki

Licówki

Licówki

Do gzymsów produkowane są na zamówienie licówki zwane ukosami, podkówkami, żłobkami i łzawnikami (uprawnienia budowlane).

Ponieważ licówki specjalne mają równe krawędzie i prawidłowe wymiary, przeto nie zachodzi potrzeba stosowania tak grubych spoin jak przy zwykłej cegle, gdzie znaczne odchyłki od wymiarów pokrywa się w grubości spoin.

Im spoiny są cieńsze, tym elewacja lepiej wygląda. Aby osiągnąć możliwie cienkie spoiny przy zachowaniu grubości warstw, takiej jak we wnętrzu muru wykonywanego ze zwykłej cegły, produkuje się licówkę specjalną o wymiarach o kilka mm większych od znormalizowanych wymiarów zwykłej cegły (program na telefon).

A więc np. płytka licowa otrzymana z przepołowienia, odpowiadająca grubości 1 cegły, będzie miała wysokość nie 65 mm, lecz 69 mm, płytka odpowiadająca dwóm grubościom cegły będzie miała wysokość 142 mm, odpowiadającą trzem grubościom cegły 217 mm. Wymagania techniczne przy produkcji i odbiorze cegły licówki i drążonej podane są w PN-59/B-12009. Rozróżnia się klasy 150, 100 i 75, a gatunki I i II.

Poza warunkami technicznymi i sposobami w normie podane są również kształty licówek i przykłady ich zastosowania (program na komputer).

Cegły kanalizacyjne proste i klinowe. Cegła używana przy robotach kanalizacyjnych nie jest kwasoodporna. Rozróżnia się dwa gatunki tych cegieł: Dii.

Nasiąkliwość wagowa cegieł kanalizacyjnych

Nasiąkliwość wagowa cegieł kanalizacyjnych nie powinna być Większa niż 10%, inne wymagania są takie jak dla cegieł pełnych klasy 150 (program egzamin ustny).

Wymagania techniczne i warunki odbioru podane są w PN-54/B-12037 i PN-54/B-12038.

Cegła piecowa. Pod tą nazwą rozumie się cegłę stosowaną do zwykłych pieców domowych w strefach poza zasięgiem działania wysokich temperatur, gdzie powinna być użyta cegła szamotowa.Cegła piecowa jest to zazwyczaj cegła ręczna, wypalona normalnie z masy dobrze wyrobionej, ale chudej, tzn. z większą stosunkowo ilością bardzo drobnego piasku (opinie o programie). Cegła z masy zbyt tłustej łatwiej się zniekształca i pęka wskutek naprężeń wewnętrznych. Stosowania cegły maszynowej z pras. pasmowych jako cegły piecowej należy unikać, gdyż jako mniej porowata od ręcznej trudniej się wiąże z gliną, a ze względu na zdarzające się objawy rys strukturalnych ma skłonność do pękania w wyższej temperaturze.

W niektórych okolicach wyrabiano cegły piecowe specjalnych wymiarów, np. tak zwaną małomierkę 20X10X5 cm. Specjalne płytki ceramiczne, tzw. „szpaltówki” o grub. 1,5—3 cm, wyrabiane są do wykładania wewnętrznych powierzchni ścianek pieców kaflowych (segregator aktów prawnych).

ci. Cegły kominówki. Cegły kominówki mają kształt wycinka pierścienia kołowego z otworami przelotowymi prostopadłymi do podstaw; są one przeznaczone do budowy kominów wolnostojących o przekroju pierścieniowym.

Według PN-55/B-12004 ,,Cegła kominówka” przewidziane jest 5 typów tej cegły. Wszystkie typy mają tę samą grubość 90 mm i tę samą szerokość zewnętrznej łukowej ścianki 160 mm (promocja 3 w 1).

Typy różnią się ilością otworów przelotowych i wymiarami w kierunku promienia. Każdy z tych typów wyrabiany jest w formach różniących się promieniem zewnętrznym i szerokością wewnętrznej ścianki łukowej.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami