Liczby rur stałych

Liczby rur stałych
Liczby rur stałych

Przy wznoszeniu rusztowań należy w miarę możliwości:

 • Używać wyłącznie rur o stałej długości, tworzących asortyment długości, będących wielokrotnością raz ustalonej bazy np. będących wielokrotnością 25 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rury o długości mniejszej od 1,25 m są bezużyteczne, a rur o długości większej od 350 i (i — promień bezwładności rury) należy unikać (smukłość 350). Nie przewidywać rur o długości większej od 6,40 m, czyli od długości rur produkowanych1).

 • Unikać w miarę możliwości rur o długości ponad 5,00 m na konstrukcję stojaków z powodu niebezpiecznego montażu przy wietrze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
 • Ustalić zestaw nieodzownych rur, używając ograniczonej liczby rur stałych długości ze względu na ułatwienie zaopatrzenia i składowania na budowie itp.
 • Końce poprzecznie wystawiać na długość 20—25 cm poza pierwszy i ostatni stojak.

Na każdej kondygnacji zmieniać kierunek stężenia, gdyż takie umieszczenie znacznie podnosi stateczność.

 • Zawsze przewidzieć parzystą liczbę przęseł, co ułatwia wybór miejsca na połączenia wzdłużne (uprawnienia budowlane).
 • Zredukować szerokość skrajnych przęseł o ok. 25% w porównaniu z szerokością przęseł pozostałych, co prowadzi do wzrostu stateczności i wytrzymałości.
 • Nic umieszczać w miarę możliwości połączeń wzdłużnych na poprzecznicy bezpośrednio pod stężeniem oraz na stojaku, którego górny koniec połączono ze stężeniem.
 • Zapewnić stateczność podparcia stojaków w podłożu (program egzamin ustny).

Rolę stężenia spełniają pręty dzielące pewne pola rusztowania na trójkąty. Istnieje wiele sposobów łączenia i rozmieszczania stężeń. Przedstawimy tu jedynie najefektywniejsze. Stężenia wykonane z nachylonych do poziomu rur, których oba końce są zamocowane do poprzecznie za pomocą złączy krzyżowych

możliwie najbliżej węzła zwykłego i w ten sposób, aby powstał węzeł stężający.

Rusztowanie rurowe

Mówimy wówczas o stężeniach wzdłużnych i stężeniach poprzecznych. Takie rozmieszczenie stężeń nie wymaga stosowania stężeń poziomych (opinie o programie).

Stężenia spełniają następujące funkcje:

 • zapewniają nieodkształcalność geometryczną rusztowania rurowego (stężenia geometryczne).
 • zapewniają stateczność sprężystą rusztowania rurowego. Rusztowanie zbyt obciążone (np. stemplowania itd.) należ}’ wyposażyć w określoną liczbę właściwie rozłożonych stężeń, aby zapobiec pochyleniu układu lub jego wyboczeniu (stężenia stateczności).
 • zapewniają stateczność rusztowania rurowego poddanego działaniom wiatru (stężenia wiatrowe, czyli wiatrownice).

Stężenie powinno być połączone dwoma końcami do dwu różnych poprzecznie z tym, że jeden koniec powinien znajdować się pod jedną poprzecznicą, a drugi koniec nad inną poprzecznicą. Na rysunku świadomie nie zachowano skali między wymiarami prętów i złączy, aby dokładniej przedstawić sposób łączenia. Warto tu tylko zwrócić uwagę, że kąt rzeczywistego nachylenia stężenia do poziomu zależny od odległości 6 między osiami łączonych rur jest bliski (różnica 2-3°) kątowi 0 zaznaczonemu na rysunku (segregator aktów prawnych).

Można stosować również inne sposoby łączenia stężeń, np. można umieszczać końce stężenia nad poprzecznicami. Sposób ten jest bardzo rozpowszechniony. Stężenie połączone z poprzecznicami za pomocą dwu złączy. Złącza te muszą przenieść siły przekazywane na stężenie przez pozostałe elementy rusztowania. W punkcie 2.2.4 wykazaliśmy, że będziemy Przyczyną zawalenia się rusztowania rurowego, podobnie zresztą jak każdej innej konstrukcji metalowej, może być:

 • przekroczenie granicy sprężystości metalu, co ujawnia się trwałymi odkształceniami o wartości niedopuszczalnej lub zniszczeniem w punkcie istotnym dla konstrukcji. Zniszczenie to wynika z błędnych obliczeń wytrzymałościowych.
 • wyboczenie które ujawnia się nagle, mimo że z obliczeń wytrzymałościowych wynika, że w żadnym punkcie konstrukcji nie przekroczono granicy sprężystości. Ten rodzaj zniszczenia jest ogólnie określany nazwą niestateczności sprężystej. Może się ono realizować w różny sposób (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !