Licznik całkujący

Licznik całkujący

Licznik całkujący -»licznik prądowy licznik cieczowy - licznik gazowy przeznaczony do pomiaru aktywności cieczy licznik ciepła - przyrząd do pomiaru ilości ciepła zużywanego np. na cele ogrzewcze licznik cyfrowy - urządzenie cyfrowe zliczające w pewnym kodzie impulsy pojawiające się kolejno na wejściu; l.c. może być np. rejestr lub komórka pamięci komputera (program uprawnienia budowlane na komputer).

licznik Czerenkowa, detektor Czerenkowa - detektor szybkich cząstek naładowanych składający się z radiatora, w którym przechodząca cząstka wytwarza impulsy świetlne na zasadzie zjawiska Czerenkowa i z powielacza fotoelektronowego licznik diagnostyczny - licznik promieniowania jonizującego przystosowany do medycznych badań diagnostycznych; najczęściej jest to licznik Geigera-Miillera o niewielkich rozmiarach i kształcie dopasowanym do badań na zewnątrz lub wewnątrz organizmów licznik fotonów - przyrząd do wykrywania i pomiaru strumienia fotonów licznik gazowy - nukl. licznik promieniowania jonizującego działający na zasadzie zjawiska jonizacji i wyładowania elektrycznego w gazie, w którym występuje wzmocnienie gazowe licznik gazu - gazomierz(program uprawnienia budowlane na ANDROID).
licznik Geigera-Miillera, licznik G-M - licznik gazowy, który pracuje przy takim wzmocnieniu gazowym, że ładunek zbierany na elektrodach podczas każdego impulsu jest stały i nie zależy od ładunku wyzwolonego podczas aktu jonizacji pierwotnej (uprawnienia budowlane).

licznik geigerowski - licznik Geigera-Miillera licznik G-M licznik Geigera-Miillera licznik igłowy - cylindryczny licznik Geigera-Miillera o bardzo małej średnicy, przeznaczony głównie do badań biologicznych licznik ilości elektryczności - licznik amperogodzinowy.
licznik iskrowy - licznik gazowy, w którym między elektrodami powstaje wyładowanie spowodowane przez cząstkę jonizującą licznik kilometrów - przyrząd do pomiaru drogi przebytej przez pojazd mechaniczny, działający na zasadzie przenoszenia (za pośrednictwem przekładni i wałka giętkiego) ruchu kół pojazdu na krążki cyfrowe mechanizmu licznika, wy- wzorcowany w kilometrach; l.k. tworzy zwykle konstrukcyjną całość z szybkościomierzem licznik neutronów - licznik do pomiaru strumienia neutronów; w przypadku neutronów powolnych l.n. jest najczęściej wypełniony związkami boru i pracuje na zasadzie rejestracji cząstek a z reakcji l0B(n, a) (program egzamin ustny).

Licznik obrotów

Licznik obrotów - przyrząd do wskazywania liczby obrotów wykonanych przez ciało wirujące licznik okienkowy - licznik Geigera-Miillera z okienkiem przenikliwym dla promieniowania)?o niewielkiej energii.
licznik osi - kol. urządzenie liczące osie pociągu na wejściu i wyjściu odstępu blokowego lub innego odcinka toru (opinie o programie).
licznik prądowy, licznik całkujący - licznik gazowy, w którym średnia wartość prądu jest proporcjonalna do energii promieniowania jonizującego.

licznik promieniowania jonizującego - przyrząd do wykrywania i mierzenia promieniowania jonizującego; l.p.j. przekształca energię tego promieniowania w inną postać energii (np. elektryczną, świetlną, chemiczną), którą można bezpośrednio mierzyć.
licznik proporcjonalny - licznik gazowy pracujący przy doprowadzeniu do elektrod napięcia elektrycznego rzędu 500-800 V; napięcie to powoduje wtórną jonizację cząsteczek gazu w liczniku, przy czym natężenie impulsów elektrycznych jest proporcjonalne do jonizacji pierwotnej licznik przepływowy - licznik gazowy do pomiaru preparatów promieniotwórczych wprowadzonych do jego wnętrza, w którym gaz napełniający przepływa w sposób ciągły ze zbiornika zewnętrznego (segregator aktów prawnych).

licznik rewersyjny - licznik impulsów, który u- możliwia nie tylko sumowanie impulsów doprowadzających na jego wejście, lecz również ich odejmowanie.
licznik rozbieralny - licznik gazowy, którego rozbieralna konstrukcja umożliwia wprowadzenie mierzonego preparatu promieniotwórczego do wnętrza licznika (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !