Lignina

Lignina

lignina - aromatyczna substancja wielkocząsteczkowa o nieznanej budowie, składnik tkanek roślinnych, szczególnie drewna; lekki proszek nierozpuszczalny w wodzie; 1. stanowi produkt odpadkowy podczas otrzymywania celulozy z drewna (program uprawnienia budowlane na komputer).

lignina - wata celulozowalignit, ksylit - odmiana węgla brunatnego z dobrze zachowaną strukturą drewna lignofol - drewno warstwowe lignoston - drewno prasowane ligroina - mieszanina ciekłych węglowodorów, o- trzymywanych z prostej destylacji ropy naftowej lub z krakowania produktów naftowych o temp. wrzenia 120 - 240’C lik - wzmocniony brzeg żagla likier garbarski - stężona mieszanina środków natłuszczających i emulgatorów, z której przygotowuje się roztwory robocze do emulsyjnego natłuszczania skóry (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
liklina - linka, którą są obszyte liki żagli w celu ich wzmocnienia.

likopen - węglowodór nienasycony o charakterze terpenu, należący do grupy barwników roślinnych o ogólnym wzorze ÓOHSÓ; 1. występuje w owocach, warzywach i ich przetworach, którym nadaje czerwone zabarwienie likopodium - zarodniki widłaka goździstego (Lycopodium clavatum) stosowane w odlewnictwie jako puder formierski oraz w pirotechnice i w farmacji
likowanie - osadzanie tkaniny sieciowej na linie osadowej (liku) (uprawnienia budowlane).
likszpara, szlic - rowek na całej długości masztu jachtu, w który wchodzi przednia liklina likwacja - rozdzielanie się magmy na dwie niemieszalne ze sobą frakcje ciekłe o różnym składzie chemicznym, głównie na stop siarczkowy i stop krzemianowy; (2) - segregacja likwidator - urządzenie zawierające ładunek wybuchowy, służące do niszczenia sprzętu, aby nie dostał się w ręce nieprzyjaciela (np. w przypadku przymusowego lądowania samolotu na terenie nieprzyjacielskim) likwidoid - linia na wykresie układu równowagi przedstawiająca: przy chłodzeniu stopu - temperatury początku przemiany w stanie stałym, przy nagrzewaniu zaś - temperatury końca tej przemiany (program egzamin ustny).

likwidus - wykres temperatur początku odwracalnej krystalizacji roztworu lub stopu w zależności od jego składu; dla układów dwuskładnikowych 1. jest linią, dla trójskładnikowych - powierzchnią itd.

Limbus

Limbus - część składowa instrumentów mierniczych służących do pomiarów kątowych; I. ma postać kręgu z naniesionym podziałem kątowym, nieruchomego w czasie pomiaru względem podstawy instrumentu; odczytu na 1. dokonuje się za pomocą wskaźników umieszczonych na alidadzie
limfa, chłonka - biot. bezbarwny, przezroczysty płyn ustrojowy krążący w układzie limfatycznym, pośredniczący w wymianie składników pomiędzy krwią a tkankami limimetr - odmiana czujnika dźwigowego przystosowana do mierzenia liniowych wymiarów zewnętrznych; 1. służą do kontroli sprawdzianów, przeciwsprawdzianów, narzędzi obróbkowych i dokładnych przedmiotów wykonywanych w niewielkich ilościach limiter - ogranicznik (opinie o programie).
limnigraf, wodowskaz rejestrujący - wodowskaz rzeczny rejestrujący wykreślnie przebieg zmienności stanu wód.

limnoflty - rośliny wód stojących, tworzące gęste skupienia na dnie zbiorników wodnych limnologia - nauka zajmująca się badaniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi wód śródlądowych
limoncn - węglowodór terpenowy występujący w wielu olejkach eterycznych; bezbarwna ciecz o zapachu cytrynowo-pomarańczowym, stosowana jako składnik olejków zapachowych oraz doaromatyzacji niektórych produktów technicznych (np. gumy, tworzyw sztucznych) limonit - minerał, uwodniony tlenek żelaza FejOj • 3H20; ruda żelaza limuzyna - samochód osobowy o zamkniętym nadwoziu czterodrzwiowym ze stałym dachem lina - cięgno całkowicie wiotkie, wykonane z odpowiednich skręconych włókien (I. włókienna) lub drutów stalowych (1. stalowa) (segregator aktów prawnych).

Lina bez końca, lina okrężna - lina tworząca obwód zamknięty, stosowana w niektórych rodzajach urządzeń transportowych, np. w niektórych typach kolejek linowych lina bobinowa - podbora toczyskowa lina ciężarowa - lina wielokrążkowa lina ćwiartkowa, baktal - ryb. lina biegnąca od sekcji ćwiartkowej podbory włoka luźno po zewnętrznej stronie sieci przez strop na ćwiartce nadbory do orczyka; l.ć. ułatwiają wydawanie i wybieranie ciężkich włoków na trawlerach burtowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !