Lina dwuzwita

Lina dwuzwita

Lina dwuzwita - lina stalowa dwuskrętna lina dystansowa - lina włókienna o długości kilkunastu metrów, używana przez nurków do poszukiwania zagubionych przedmiotów na dnie morza (program uprawnienia budowlane na komputer).
lina gardzielowa - parzysta lina wzmacniająca ciężkiego wloką dorszowego, przyszyta wzdłuż spodniej gardzieli
lina gończa - pomocnicza lina długości ok. 40 m, zakończona hakiem gończym, używana na trawlerach burtowych do ułożenia lin trałowych w bloku trałowym.
lina harpunnicza - lina umocowana jednym końcem do harpuna a drugim, za pośrednictwem amortyzatora, do pokładu dziobówki statku wielorybniczego.

lina „Herkules" - lina włókiennostalowa, dwuskrętna, wykonana z drutów stalowych okrągłych ocynkowanych, z rdzeniami i oplotami z włókien roślinnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lina jednozwita - lina stalowa jednoskrętna lina kablowa -* lina stalowa trójskrętna lina lewa, lina spustu lewego - lina (stalowa lub włókienna) o kierunku skręcenia jej największych elementów (linisk, żył, drutów) przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, patrząc od końca liny
lina łowcza - lina stalowa lub włókienna, przymocowana do dolnego liku sieci, do której to liny przywiązuje się podborę toczyskową lina łyżkowa - lina stosowana do łyżkowania
lina naczółkowa - lina obramowująca koniec skrzydła sieci, biegnąca od nadbory do podbory lina napędowa - lina przemieszczająca po określonej trasie pojazdy (np. wagoniki kolei linowej) lub inne obiekty.

lina nośna1 - lina stanowiąca napowietrzny tor pojazdów (np. wagoników kolei linowej) (uprawnienia budowlane).
lina nośna - lina napędowa lina nośna’ (wzdłużna) - kol. lina wzdłużna podtrzymująca przewód lub przewody jezdne, bezpośrednio lub pośrednio lina okrężna - lina bez końca lina opustowa - lina zejściowa lina osadowa - lina, do której bezpośrednio przymocowuje się sieć rybacką lina podciągowa - lina manipulacyjna ciężkiego wloką, biegnąca luźno od nadbory do stropu dzieleniowego; l.p. ułatwia wydobycie worka z rybami na pokład trawlera burtowego lina pojedynka - lina wiertnicza przeznaczona do zapuszczania i wyciągania żerdzi przy wierceniu udarowym (program egzamin ustny).

Lina prawa

Lina prawa, lina spustu prawego - lina (stalowa lub włókienna) o kierunku skręcenia jej największych elementów (linisk. żył, drutów) zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara, patrząc od końca liny
lina przeciwzwita*, lina splotu zwykłego - lina stalowa dwu- lub trójskrętna o przeciwnym kierunku skręcania drutów, żył, linisk lina przełącznikowa, przełącznik, penant - parzysta lina długości ok. 3 m w olinowaniu wloką, łącząca linę trałową ze słomiakiem przez stoper ósemkowy; ułatwia wybieranie włoka, natomiast w czasie połowu nie pracuje lina przewozowa - lina napędowa w przewozie linowym (opinie o programie).

lina splotu kablowego - lina stalowa trójskrętna lina splotu naturalnego - lina stalowa, w której drutom i żyłom liny nadano przed skręceniem liny taki kształt linii śrubowej, jaki będą miały po jej skręceniu, dzięki czemu uzyskano bardziej równomierny rozkład naprężeń w drutach oraz podniesiono wartość użytkową liny lina splotu odwrotnego - lina współzwita lina splotu zwykłego-* lina przeciwzwita lina spustu lewego - lina lewa lina spustu prawego -lina prawa lina stalowa - lina, której elementami są skręcone śrubowo wokół osi geometrycznej: druty stalowe albo żyły ze skręconych uprzednio drutów, albo też liniska ze skręconych uprzednio żył; rdzeń może być w każdym przypadku metalowy albo niemetalowy (z włókien roślinnych); bywają też l.s. płaskie zszywane z żył lub linisk lina (segregator aktów prawnych).

stalowa dwuskrętna*, lina dwuzwita - lina skręcona z pewnej liczby uprzednio skręconych żył (najczęściej 6-8 lub 18) mająca rdzeń niemetalowy lub rzadziej metalowy; ze względu na kształt żył l.s.d. może być okrągłożyłowa lub owalnożyłowa
lina stalowa jednoskrętna*, lina jednozwita - lina skręcona jednokrotnie z drutów stalowych w kilku warstwach (zwykle do 4), o przekroju okrągłym, zwykle o rdzeniu metalowym (z drutu) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !