Lina zwisająca

Lina zwisająca

Do opuszczania używa się dwóch lekkich wciągarek ustawionych na dwóch sąsiednich łupinach. Lina pierwszej wciągarki znajdującej się nad demontowanym bębnem jest przepuszczana przez pozostawiony otwór w łupinie i umocowana do bębna w środku jego ciężkości. Lina drugiej wciągarki zaczepiona jest za bęben przy jego górnej podporze (program uprawnienia budowlane na komputer).

W tym samym punkcie jest umocowana trzecia lina zwisająca. Lina ta służy do oderwania od betonu górnego końca bębna. Wciągarka druga służy do ściągnięcia bębna z dolnej podpory na rusztowaniu wieżowym. Wciągarka pierwsza opuszcza bęben. Rusztowanie pod deskowanie, jakie było zastosowane przy budowie łupin cylindrycznych hali szedowej w Konstancy.
Łupiny wspierały się na ramach poprzecznych. Siatka słupów wynosiła 8.0×14.70-16,70 m. Rusztowanie składało się z krążyn kratowych drewnianych opartych na jarzmach ze stojaków drewnianych ustawionych wzdłuż słupów ram (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Budowa hali w Gossau w Niemczech, przeznaczonej dla przemysłu gumowo-przędzalniczego, składającej się z łupin cylindrycznych o osiach nachylonych względem poziomu o rozpiętości 28,6 m i długości 7.0 m każda. Dzięki takiemu ustawieniu łupin uzyskano oświetlenie jak w dachach szedowych.

Deskowanie wykonywano jedynie jako jednostronne, betonowanie łupiny odbywało się bowiem za pomocą torkretnic z odpowiednich rusztowań zewnętrznych.
Deskowania i rusztowania do wielokrotnego wykorzystania (uprawnienia budowlane).
Do wykonywania dachów pilastych walcowych można stosować zamiast krążyn drewnianych również krążyny wyginane ze specjalnych stalowych belek kratowych inwentaryzowanych. Również rusztowanie dolne może być rurowe zamiast drewnianego. Rusztowanie i krążyny z dźwigarów stalowych kratowych systemu niemieckiego BK, Wezgłowia (końce) krążyny są połączone ściągiem z pręta stalowego. Krążyny są oparte na rusztowaniu rurowym (program egzamin ustny).

Elastyczność dźwigarów

Elastyczność dźwigarów BK polega na tym, że składa się on z pojedynczych segmentów, których pas górny i dolny są wykonane z dających się wyginać blach, przy czym są one tak skonstruowane, że dzięki połączeniom na śruby w otworach owalnych dają się skracać lub wydłużać.
Rusztowanie kombajnowe do betonowania sklepień konstrukcji szedowej dachów zakładu przemysłowego w Birrfeld w Niemczech.

Deskowania i rusztowania przeznaczone do jednorazowego wykorzystania (opinie o programie). Deskowanie kopuł składa się z desek przybitych do krążyn rozmieszczonych promieniście. Deski przy przybijaniu do krążyn wygina się do krzywizny kołowej. Krawędzie desek na ich stykach otrzymują niewielkie ścięcia ukośne, co umożliwia dopasowanie deskowania do kształtu kopuły.
Najniższy pierścień desek dopasowuje się do deskowania pierścienia nasadowego kopuły. Gwoździe do przybijania desek powinny być dostatecznie długie, aby nie wypadały z krążyn na skutek naprężeń zginających powstałych w zgiętej desce (segregator aktów prawnych).

Deski przybija się najpierw na dwóch końcach, co najmniej dwoma gwoździami na każdym końcu, a następnie pojedynczymi gwoździami do niektórych krążyn pośrednich. Rozmieszczenie tych gwoździ na poszczególnych krążynach powinno być możliwie równomierne. Ma to na celu należyte usztywnienie deskowania, całego rusztowania i krążyn.
Do betonowania kopuł o małej strzałce w stosunku do średnicy kopuły może wystarczyć pojedyncze deskowanie.

Jeśli kopuła ma strome powierzchnie, to dla tych powierzchni wykonuje się deskowanie podwójne przybijane w miarę postępu betonowania do odcinków krążyn umocowanych do krążyn dolnego deskowania w takiej odległości, aby uzyskać zaprojektowaną grubość płyty kopuły (promocja 3 w 1).
Rusztowanie do oparcia krążyn stosuje się na ogół dwojakiego rodzaju: rusztowanie zwykłe na stojakach oraz rusztowanie typu wieżowego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !