Blog

14.06.2019

Lojalność i solidarność zawodowa inżynierów

W artykule znajdziesz:

Lojalność i solidarność zawodowa inżynierów

Członków samorządu zawodowego inżynierów obowiązuje kodeks etyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z nim każdy członek izby winien mieć zaufanie do efektów prac, jakie zostały wykonane przez innych członków izby. Jeśli jednak ma on inny, krytyczną pogląd na tę kwestię, to powinien wyrazić go w sposób kulturalny, bez obrażania godności innego inżyniera. Członek izby powinien zachowywać się w sposób kulturalny i życzliwy do osób pełniących inne zawody techniczne lub nietechniczne specjalności zawodowe, stosując jednocześnie zasadę ograniczonego zaufania (program na komputer).

Lojalność i solidarność zawodowa inżynierów

Ponadto jest on zobowiązany do zgodnej współpracy z przedstawicielami innych zawodów oraz do udzielania im rady i pomocy w zakresie swojego doświadczenia zawodowego i wiedzy (program na telefon).

Członek izby zobowiązany jest do dbałości o rozwój zawodowy partnerów oraz młodszych współpracowników. Pełni on kierowniczą rolę w procesach budowlanych, dlatego ma obowiązek przekazywania swoim współpracownikom oraz pomocnikom posiadanej wiedzy oraz doświadczenia (program egzamin ustny). Ponadto powinien on dbać o to, aby zapewnić wysoki poziom etyczny oraz jak najlepsze wyszkolenie zawodowe. Wszelkie działania, których celem jest pomniejszanie osiągnięć współpracowników bądź działanie na ich szkodę, wraz z utrudnianiem działalności uznawane jest za nieetyczne (opinie o programie).

Sporne sprawy

Wszelkie sporne sprawy związane z prowadzoną działalnością muszą być rozstrzygane wewnątrz społeczności izby, a przykłady postępowań, które obniżają zaufanie do działalności inżynierskiej czy godzące w autorytet zawodu powinny być ujawniane (segregator aktów prawnych). Członkowie izby mają obowiązek obiektywnego traktowania opinii, ekspertyz oraz opracowań sporządzonych rzez innych członków izby. Muszą też szanować prawa autorskie i przestrzegać lojalności oraz koleżeństwa w stosunku do każdego członka izby. Kodeks etyki zawodowej nakłada też na członków samorządu zawodowego obowiązek wzajemnej pomocy oraz rady we wszystkich sprawach, które dotyczą wykonywanego zawodu, pod warunkiem, że nie szkodzi to interesom podmiotu, dla którego wykonywane są czynności (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami