Blog

Typ umysłowy zdjęcie nr 10
24.07.2018

Lokalizowanie nowej inwestycji

W artykule znajdziesz:

Lokalizowanie nowej inwestycji


Największe miasta w Polsce zaczynają cierpieć na brak nowych miejsc do inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim obszarów w centrach miast. O ile inwestycja ma się realizować na obrzeżach, nic zazwyczaj nie stoi na przeszkodzie, aby nowy teren inwestycyjny wyznaczyć od podstaw. Konsekwencją tego są rozszerzające się granice miast. W centrach miast nie jest to takie proste, dlatego zazwyczaj śródmieścia rosną w górę. Jeśli jednak planowana jest inwestycja w śródmieściu należy pamiętać, że istnieje wiele przepisów, które taką inwestycję regulować. Przepisy te są również w wielu aspektach nie do końca jasne, należy więc dobrze je przestudiować, aby nie ponosić niepotrzebnych strat. Zabudowa śródmiejska, a sytuowanie budynku. Teren budowy, jaki jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego, zazwyczaj ma określony status. W przypadku centrum dużego miasta, zazwyczaj jest to kreślenie, czy dany teren podlega pod zabudowę śródmiejską lub uzupełniającą. Związane jest to z oczywistymi obostrzeniami. Obostrzenia te dotyczą między innymi dopuszczalnej odległości pomiędzy budynkami oraz ich wysokości. Przepisy te są dominujące, ale nie zawsze chcąc się ich trzymać zostanie wydana zgoda na budowę.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Przepisy, które budzą największe kontrowersje, dotyczą sytuowania obiektu przesłaniającego. Przepisy te pochodzą z 2004 roku. Ogólnie do tego czasu sytuowanie obiektu przesłaniającego inny budynek, było możliwe o ile budynek stawiany nie znajdował się w odległości mniejszej niż 20 m. Gwarantowało to dostateczny komfort przebywania w takim budynku, nawet w zabudowie gęstej. Po 2004 roku przepis ten został zmieniony. Obecnie odległość ustala się na zasadzie pomiaru ograniczenia kąta poziomego pola przestrzeni, która ma zapewnić odpowiedni dopływ światła do okna w pomieszczeniu budynku przesłoniętego. W praktyce pomiary te pozwalają na budowanie budynków skrajnie blisko siebie, na co wiele urzędów nie chce wydawać zgody. Taka zabudowa drastycznie pogarsza komfort przebywania w budynkach przesłoniętych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Typ umysłowy zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Typ umysłowy zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Typ umysłowy zdjęcie nr 15 Typ umysłowy zdjęcie nr 16 Typ umysłowy zdjęcie nr 17
Typ umysłowy zdjęcie nr 18
Typ umysłowy zdjęcie nr 19 Typ umysłowy zdjęcie nr 20 Typ umysłowy zdjęcie nr 21
Typ umysłowy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typ umysłowy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typ umysłowy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Typ umysłowy zdjęcie nr 31 Typ umysłowy zdjęcie nr 32 Typ umysłowy zdjęcie nr 33
Typ umysłowy zdjęcie nr 34
Typ umysłowy zdjęcie nr 35 Typ umysłowy zdjęcie nr 36 Typ umysłowy zdjęcie nr 37
Typ umysłowy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typ umysłowy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typ umysłowy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami