Blog

24.07.2018

Lokalizowanie nowej inwestycji

W artykule znajdziesz:

Lokalizowanie nowej inwestycji


Największe miasta w Polsce zaczynają cierpieć na brak nowych miejsc do inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim obszarów w centrach miast. O ile inwestycja ma się realizować na obrzeżach, nic zazwyczaj nie stoi na przeszkodzie, aby nowy teren inwestycyjny wyznaczyć od podstaw. Konsekwencją tego są rozszerzające się granice miast. W centrach miast nie jest to takie proste, dlatego zazwyczaj śródmieścia rosną w górę. Jeśli jednak planowana jest inwestycja w śródmieściu należy pamiętać, że istnieje wiele przepisów, które taką inwestycję regulować. Przepisy te są również w wielu aspektach nie do końca jasne, należy więc dobrze je przestudiować, aby nie ponosić niepotrzebnych strat. Zabudowa śródmiejska, a sytuowanie budynku. Teren budowy, jaki jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego, zazwyczaj ma określony status. W przypadku centrum dużego miasta, zazwyczaj jest to kreślenie, czy dany teren podlega pod zabudowę śródmiejską lub uzupełniającą. Związane jest to z oczywistymi obostrzeniami. Obostrzenia te dotyczą między innymi dopuszczalnej odległości pomiędzy budynkami oraz ich wysokości. Przepisy te są dominujące, ale nie zawsze chcąc się ich trzymać zostanie wydana zgoda na budowę.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Przepisy, które budzą największe kontrowersje, dotyczą sytuowania obiektu przesłaniającego. Przepisy te pochodzą z 2004 roku. Ogólnie do tego czasu sytuowanie obiektu przesłaniającego inny budynek, było możliwe o ile budynek stawiany nie znajdował się w odległości mniejszej niż 20 m. Gwarantowało to dostateczny komfort przebywania w takim budynku, nawet w zabudowie gęstej. Po 2004 roku przepis ten został zmieniony. Obecnie odległość ustala się na zasadzie pomiaru ograniczenia kąta poziomego pola przestrzeni, która ma zapewnić odpowiedni dopływ światła do okna w pomieszczeniu budynku przesłoniętego. W praktyce pomiary te pozwalają na budowanie budynków skrajnie blisko siebie, na co wiele urzędów nie chce wydawać zgody. Taka zabudowa drastycznie pogarsza komfort przebywania w budynkach przesłoniętych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami