Blog

09.03.2022

Lot kosmiczny

W artykule znajdziesz:

Lot kosmiczny

Lot kosmiczny - lot statku kosmicznego lub sztucznego satelity poza górnymi warstwami atmosfery po uzyskaniu prędkości, przy której bez zastosowania dodatkowych środków nie może w zasadzie nastąpić powrót na Ziemię lot koszący - lot przy ziemi (poniżej 50 m) lot na czole burzy - lot szybowca z wykorzystaniem prądów konwekcyjnych tworzących się przed czołem burzy lot na holu - lot ciągniony lot nurkowy, nurkowanie - lot statku powietrznego (samolotu lub szybowca) po stromym torze w kierunku ziemi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lot plecowy - lot odwrócony lot rejsowy - lot wykonywany przez statek powietrzny przewoźnika lotniczego zgodnie z ustalonym rozkładem lotów. Lot swobodny - lot szybowca po odczepieniu od urządzenia holującego lub po starcie z liny lot ślepy - lot według przyrządów lot ślizgowy - lot prostoliniowy opadający statku powietrznego z wyłączonym lub pracującym na minimalnej prędkości obrotowej silnikiem lot termiczny - lot szybowca z wykorzystaniem prądów cieplnych w atmosferze lot w szyku - lot grupowy przy ściśle określonym położeniu statków powietrznych względem siebie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lot według przyrządów - lot, w którym pilotowanie statku powietrznego odbywa się wyłącznie wg wskazań przyrządów pokładowych lot wiszący - zawis. Lot wysokościowy - lot na określonej dużej wysokości. przy zastosowaniu maski tlenowej, ubrania ciśnieniowego lub kabiny ciśnieniowej lot wzrokowy - lot, w którym pilotowanie statku powietrznego odbywa się za pomocą obserwacji wzrokowej (uprawnienia budowlane).

Lot zboczowy - lot żaglowy szybowca przy wykorzystaniu wznoszących prądów powietrza w pobliżu zboczy górskich lot żaglowy, żaglowanie - lot szybowca przy wykorzystaniu pionowych ruchów mas powietrza lotka - ruchoma część skrzydła (samolotu lub szybowca) umieszczona zwykle w jego części spływowej, stanowiąca ster poprzeczny, za pomocą którego uzyskuje się przechylenia statku względem osi podłużnej (1. na obu skrzydłach wychylają się w przeciwne strony) lotka końcowa - ruchomy koniec skrzydła mogący się obracać dookoła osi równoległej do poprzecznej osi samolotu (program egzamin ustny).

Lotka różnicowa

Lotka różnicowa - lotka, której ruch do góry jest większy niż ruch do dołu; l.r. stosuje się w celu wyrównania skuteczności lotek na obu skrzydłach, gdyż skuteczność lotki wychylonej do góry jest zwykle mniejsza. Lotnia - bardzo lekki szybowiec o uproszczonej konstrukcji; składa się ze sprężystego skrzydła delta i uprzęży typu spadochronowego dla pilota, który startuje i ląduje na nogach; w czasie lotu pilot steruje balansując ciałem lotnictwo - zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych; potocznie - dział komunikacji (1. cywilne) i rodzaj sił zbrojnych operujących w przestrzeni powietrznej lotnictwo gospodarcze - rodzaj lotnictwa cywilnego przeznaczony do wykonywania specjalnych usług dla gospodarki narodowej (np. opylanie lasów, wysiewanie nawozów sztucznych z powietrza itp.) (opinie o programie). Lotnictwo komunikacyjne - rodzaj lotnictwa cywilnego, którego zadaniem jest przewóz pasażerów, towarów i poczty (segregator aktów prawnych).

Lotnictwo rolnicze - agrolotnictwo lotnictwo sportowe rodzaj lotnictwa cywilnego, dyscyplina sportu obejmująca lotnictwo samolotowe, szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo i modelarstwo lotnicze lotnik - (1) pracownik lotnictwa wykonujący loty z tytułu swych obowiązków zawodowych; I. może nie należeć do stałego personelu latającego; (2) żołnierz wojsk lotniczych lotnisko - określony obszar (ziemi lub wody) wraz z przynależnymi budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do startów, lądowań i manewrowania statków powietrznych oraz ich obsługi obejmuje również przestrzeń powietrzną znajdującą się nad tym obszarem; w zależności od terenu, na którym się znajdują, 1. dzielą się na 1. lądowe i 1. wodne oraz na 1. stałe i I. ruchome; w zależności od rodzaju lotnictwa jakiemu służą 1. dzielą się na 1. cywilne i 1. wojskowe. Lotnisko komunikacyjne - lotnisko przystosowane do obsługi regularnych lotów na liniach lotniczych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami