Blog

30.05.2018

Łuk w mostach łukowych

W artykule znajdziesz:

Łuk w mostach łukowych


Mosty łukowe budowane są od czasów starożytnych. Ich konstrukcja opiera się na łukach oraz wspornikach. Są to mosty niezwykle popularne, a przy tym efektowne – mogą opierać się zarówno na jednym, jak i na większej ilości łuków. Najwięcej mostów łukowatych postało w XIX wieku, przy czym najczęściej budowano je we Francji oraz w Rzymie. W czasach starożytnych tego rodzaju konstrukcje stosowano m.in. przy budowie akweduktów, a nawet zwykłych kładek. Akweduktami nazywane są mosty transportującej wodę do miast z rejonów górskich. Niekiedy służyły również pieszym. Z czasem mosty łukowe zaczęto budować z innych materiałów, np. z żelaza lub stali, a następnie z nowszych surowców. Dzięki łączeniu surowców powstały mosty stalowe oraz kamienne o wzmocnionej konstrukcji. Rzadziej budowano mosty łukowe drewniane, ponieważ materiał ten jest nietrwały.


Łuk w mostach łukowych zamienia działającą na środkową część przęsła siłę ciężkości skierowaną ku dołowi na siły skierowane na zewnątrz, w kierunku końców przęsła. Most utrzymywany jest na miejscu przez przyczółki. W przypadku mostów wieloprzęsłowych pochodzącą od jednego przęsła poziomą składową siłę działającą na filar równoważy podobna, ale skierowana przeciwnie siła od przęsła znajdującego się po przeciwnej stronie. Największą zaletą konstrukcji łukowych jest to, że działają na nie wyłącznie siły rozciągające, dzięki czemu są one odporne na ściskanie, co pozwala na stosowanie różnorodnych materiałów.


Mosty łykowe są bardzo wytrzymałe, ponieważ łuki są w stanie przenosić stosunkowo duże obciążenia. Pomost, na którym umieszczane jest torowisko lub jezdnia, może być nie tylko podwieszony nad taką konstrukcją, ale również położony na niej. Podczas budowy łukowych mostów z betonu konieczne jest zastosowanie szalowania w postaci kratownicy, która podpiera strukturę w fazie jej konstruowania. To samo szalowanie może być wykorzystywane podczas budowy każdego łuku – wystarczy po wylaniu odpowiedniej ilości betonu przenieść szalowanie na kolejne przęsło. Ta metoda znacząco zmniejsza koszty budowy mostów łukowych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami