Blog

16.01.2020

Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne występują między warstwami różnych minerałów, jak piaskowce, wapienie, margle itp., w postaci wkładek bitumicznych, Łupki te stanowią skałę zwartą i twardą, która pod wpływem czynników atmosferycznych wietrzeje, traci stopniowo składniki bitumiczne i rozpada się (uprawnienia budowlane). Łupki bitumiczne znajdują się w obszarze wschodniej części Karpat (program na telefon).

Pod względem zawartości A1203 i CaO łupki bitumiczne zbliżone są do składu surowca, z którego produkowany jest gazobeton wapienny. Kamienie budowlane mogą być otrzymywane ze skał w kamieniołomach bądź z kopalni podziemnych lub z głazów narzutowych. Do celów budowlanych najważniejsze są materiały kamienne wydobywane z kamieniołomów (program na komputer).

Kamieniołomy najczęściej są zakładane na zboczu gór, przy czym góra bywa zwykle eksploatowana tarasami, odpowiednio do zalegania warstw; układ tarasów powinien być taki, aby ich ogólny spadek nie odpowiadał pochyłości warstw, lecz miał kierunek przeciwny, a to w celu uniknięcia spełzania części skały, zwłaszcza pod wpływem wstrząsów powstałych przy użyciu materiałów wybuchowych (program egzamin ustny).

Wysokość stopni tarasów

Wysokość stopni tarasów nie powinna być zbyt duża (do ok. 6 m). Im więcej jest równoległych tarasów, tym dłuższy może być front jednocześnie prowadzonych robót (opinie o programie). W specjalnych przypadkach kamieniołomów nizinnych w skałach bardzo twardych nie wykazujących uwarstwienia, może się okazać celowe zruszenie większych mas skalnych za pomocą dużych min założonych w głęboko wywierconych dużych otworach.

Przed przystąpieniem do eksploatowania właściwej warstwy skalnej należy usunąć nasypową ziemię roślinną (glebę) oraz wierzchnią zwietrzałą powłokę skały, a następnie przygotować odwodnienie (segregator aktów prawnych).

Bryły kamienne oddzielane są od skał albo przez odstrzał za pomocą środków wybuchowych, albo też przez wyłamywanie narzędziami kamieniarskimi; ten ostatni sposób spotyka się przeważnie przy miękkich skałach, zwłaszcza cienko uwarstwionych (np. wapienie, piaskowce, łupki).

Największe i najlepiej wyposażone kamieniołomy w Polsce znajdują się na Dolnym Śląsku; niektóre z nich, np. pod Strzelinem i Strzegoniem, zajmują czołowe miejsce w skali europejskiej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami