Blog

Układ trzech kostek zdjęcie nr 10
30.05.2018

Magister inżynier

W artykule znajdziesz:

Magister inżynier

Układ trzech kostek zdjęcie nr 11
Magister inżynier uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Polsce

Ukończone studia, “mgr inż." przed nazwiskiem i zapał do pracy - kolejny absolwent opuszcza mury uczelni (program egzamin ustny). Czy dziesiątki projektów w teczce świeżo upieczonego architekta wystarczą, by otworzyć mu drzwi kariery? Na jaką posadę może liczyć inżynier budownictwa? Warto zastanowić się nad zdaniem jeszcze jednego egzaminu i zyskaniem certyfikatu mogącego podnieść wartość absolwenta studiów technicznych na rynku pracy (program na komputer).

Uprawnienia budowlane zezwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy to polegających na projektowaniu, czy też na kierowaniu robotami budowlanymi. Historia uprawnień rozpoczyna się w 1928 roku wraz z rozporządzeniem Prezydenta RP „o prawie budowlanym i zabudowie osiedli” i, przeżywszy po drodze mniejsze i większe zmiany, trwa ona do dziś. Prawo budowlane określa m. in. wymogi uzyskania uprawnień (program na telefon).

Uprawnienia nadaje, po spełnieniu odpowiednich warunków, odpowiedni organ samorządu zawodowego. Warunki te są różne w zależności od specjalizacji, chociaż w Prawie budowlanym określone są również warunki ogólne, takie jak: posiadanie wykształcenia wyższego (inżynierskiego lub magisterskiego) na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności, a także odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie (opinie o programie). Należy również przystąpić do egzaminu, na który składa się część pisemna oraz ustna.

Istnieje szereg specjalności uprawień budowlanych: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna (np. mostowa, kolejowa), a także specjalności instalacyjne (w tym telekomunikacyjne, sanitarne oraz elektryczne). Każde z tych uprawnień wydaje się w jednym z dwóch trybów, tj. bez ograniczeń, bądź w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Podczas gdy te pierwsze upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w danej specjalności, ostatnie umożliwiają to jedynie w przypadku określonych w przepisach prostych obiektów (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane zdecydowanie poszerzają możliwości zawodowe absolwentów studiów technicznych, trzeba jednak mieć na uwadze, że sprawowanie wysokich funkcji wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Układ trzech kostek zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Układ trzech kostek zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Układ trzech kostek zdjęcie nr 16 Układ trzech kostek zdjęcie nr 17 Układ trzech kostek zdjęcie nr 18
Układ trzech kostek zdjęcie nr 19
Układ trzech kostek zdjęcie nr 20 Układ trzech kostek zdjęcie nr 21 Układ trzech kostek zdjęcie nr 22
Układ trzech kostek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Układ trzech kostek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Układ trzech kostek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Układ trzech kostek zdjęcie nr 32 Układ trzech kostek zdjęcie nr 33 Układ trzech kostek zdjęcie nr 34
Układ trzech kostek zdjęcie nr 35
Układ trzech kostek zdjęcie nr 36 Układ trzech kostek zdjęcie nr 37 Układ trzech kostek zdjęcie nr 38
Układ trzech kostek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Układ trzech kostek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Układ trzech kostek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami