Maksymalne naprężenie na grunt

Maksymalne naprężenie na grunt

Maksymalne naprężenie na grunt wynosi 2,04 kG/cm2. Komin znajduje się w tzw. III strefie działania wiatru (strefa górska, wyjątkowo silne wiatry), wobec czego grubości ścian trzonu są większe niż zazwyczaj; przewidziano również pewną rezerwę na korozję betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Grubości ścian wynoszą 60 cm u dołu do 18 cm na poziomie + 130 m. Część ceglana, z cegły kominówki ma grubość 35 i 30 cm. Średnica zewnętrzna dolna trzonu wynosi 12,3 m, górna - 5,2 m. Beton Rw = 200 kG/cm2.

Cegła I klasy Rc = 150 kG/cm2, na zaprawie cementowej (cement hutniczy).
Projekt trzonu komina wykonano w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego; realizacja - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.
Komin Elektrowni Łagisza, zrealizowany w r. 1960, o wysokości 160 m jest najwyższym kominem w Polsce. Średnica zewnętrzna dolna wynosi 12,04 m, górna - 6,64 m. Grubości ścian trzonu od 40 cm u dołu do 15 cm u góry (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Otwory wlotowe czopuchów są prostokątne o wymiarach 4,0 x 8,0 m, na wysokości 11,20 m. Beton trzonu Rw = 200 kG/cm2, fundamentu Rw = 140 kG/cm2.

Fundament żelbetowy płytowy o średnicy 29 m; grubość płyty 3,30 m.
Projekt wykonano w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego; realizacja - Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.
Komin Huty Szkła w Polance k. Krosna jest pierwszym z dużej serii żelbetowych kominów cylindrycznych (uprawnienia budowlane).

Zaprojektowany i zrealizowany został przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych w r. 1956. Wysokość komina wynosi 26,0 m, średnica 2,12 m, grubość ściany stała - 18’cm. Beton trzonu Rw = 220 kG/cm2. Rura wewnętrzna o grubości ściany 14 cm wykonana jest z betonu ogniotrwałego Ru, = 84 kG/cm2 i zbrojona tak jak trzon stalą zwykłą okrągłą. Fundament żelbetowy płytowy okrągły.

Sprężanie kominów

Komin kotłowni w Wytwórni Papierosów w Radomiu, cylindryczny, o wysokości 55 m, średnicy zewnętrznej 2,93 m i wewnętrznej 2,05 m, zrealizowany w r. 1958, jest (wraz z kominem Emalierni w Olkuszu) najwyższym tego typu w kraju. Wykonany został w jednym ślizgu, grubość ściany jest stała - 18 cm (program egzamin ustny). Wlot czopucha podziemnego - jednostronny. Rura wewnętrzna z betonu ogniotrwałego grubości 14 cm, o wysokości również 55 m oparta jest bezpośrednio na fundamencie i nie jest nigdzie związana z trzonem żelbetowym. Szczelinę grubości 12 cm wypełnia granulowany żużel wielkopiecowy.

Idea kominów sprężonych, jakkolwiek znana już od kilkunastu lat, nie znalazła szerszego zastosowania w praktyce. Przyczyną tego jest przede wszystkim fakt, że przy obecnym stanie techniki żelbetu potrzeba sprężania kominów jest raczej problematyczna, a całe przedsięwzięcie w wielu przypadkach - nie tylko w warunkach polskich - nieekonomiczne (opinie o programie).
Grubości ścian kominów żelbetowych, jakie stosuje się w ostatnich projektach (np. komin 160 m ma u dołu grubość ściany 40 cm) nie mogą być zbyt wiele zmniejszone, ze względu na wymagania dotyczące stateczności i odkształceń oraz wymagania technologiczne (otwory w trzonie, połączenie z fundamentem itd.).

Najmniejszą grubością dozwoloną przy kominach jest (słusznie) 15 cm, a więc i tej wartości nie można zmniejszyć. Poza tym na- 3 prężenia od ok. - wysokości komina wzwyż są już tak małe, że wymiary przekroju i zbrojenia przyjmuje się konstrukcyjnie  (segregator aktów prawnych). Wobec tego mogłoby mieć sens sprężenie podłużne tylko dolnej części trzonu wysokich kominów, ale jak dotychczas w nowych projektach nie stosowano tego sposobu. Stosuje się go natomiast do wzmocnienia kominów (także ceglanych).

Sprężenie poprzeczne (poziome) byłoby bardzo potrzebne w przypadkach, gdy ściana trzonu narażona jest na wpływ dużych różnic temperatury (przy gorących gazach). Wtedy sprężenie pierścieniowe doprowadziłoby do zmniejszenia naprężeń rozciągających po stronie zewnętrznej ściany trzonu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !