Malowanie metodą natryskową

Malowanie metodą natryskową

W miarę zużywania się szczeciny wiązanie zostaje skrócone. Bardzo ważnym zagadnieniem jest kształt trzonka pędzla. Trzonek o właściwym kształcie pozwala na wywieranie odpowiedniego nacisku przy małym wysiłku lakiernika (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do gruntowania stosuje się pędzle o krótkim twardszym włosiu, a do nakładania lakieru i emalii - pędzle o dłuższym miękkim włosiu.

Malowanie metodą natryskową może być prowadzone w trzech wariantach:
- natrysk pneumatyczny,
- natrysk hydrodynamiczny,
- natrysk w polu elektrostatycznym.

Zasadą malowania natryskowego jest rozpylenie materiału malarskiego na drobne cząsteczki i nadanie im dużej energii kinetycznej niezbędnej do tego, aby przebyły one drogę między pistoletem a powierzchnią malowania, a ponadto aby z chwilą ich zetknięcia z powierzchnią energia kinetyczna zamieniła się w nacisk statyczny. Nacisk niezbędny jest, by uzyskać dobrą przyczepność powłoki do podłoża.
Urządzenie do natrysku pneumatycznego. Pistolet natryskowy zasilany jest w sprężone powietrze oraz w materiał malarski zimny lub podgrzany.

Rozróżnia się następujące sposoby zasilania:
- przez ssanie materiału malarskiego ze zbiorniczka zamocowanego pod pistoletem,
- pod ciężarem własnym materiału malarskiego ze zbiorniczka zamocowanego na pistolecie,
- pod ciśnieniem wywieranym przez sprężone powietrze na powierzchnie materiału malarskiego w zbiorniku,
- obiegowe, przy czym obiegowy ruch materiału malarskiego następuje przez działanie pompy.

Wielkość i kształt strumienia wychodzącego z pistoletu zależy od średnicy dyszy i jej ustawienia (program uprawnienia budowlane na ANDROID)
W zależności od średnicy dyszy, rodzaju materiału malarskiego i jego lepkości reguluje się ciśnienie doprowadzanego powietrza. Podstawowe parametry przeważnie stosowane do natrysku na zimno:
- ciśnienie powietrza 4,5 at,
- średnica dyszy l,8-2,0 mm,
- lepkość 25-30 sek, wg kubka Forda nr 4,
- odległość pistoletu od malowanego przedmiotu 25-30 cm (uprawnienia budowlane).

Lepkość materiałów malarskich

Przy malowaniu na gorąco optymalna temperatura, do której należy podgrzać materiał malarski, aby uzyskać lepkość odpowiednią do natrysku, wynosi 70°C.
Ciśnienie powietrza zasilającego pistolet przy malowaniu na gorąco wynosi 3,0-3,5 at.
Skład substancji błonotwórczej materiałów malarskich do nakładania na gorąco w większości przypadków nie różni się od składu do malowania na zimno, natomiast zmienia się skład rozpuszczalników (program egzamin ustny).

Lepkość materiałów malarskich stosowanych do natrysku na gorąco w temperaturze pokojowej wynosi przeważnie 80-100 sek wg kubka Forda nr 4.
W celu uzyskania prawidłowych efektów malowania należy przestrzegać następujących warunków:
- sprężone powietrze do natrysku musi być wolne od wilgoci, oleju i wszelkich zanieczyszczeń; konieczne jest stosowanie filtrów odwadniających i odoliwiających,
- podczas natrysku należy utrzymać ciśnienie powietrza na jednakowym poziomie, przez zastosowanie stabilizatorów ciśnienia,
- zależnie od kształtu malowanego przedmiotu należy odpowiednio ustawić strumień: strumień podłużny płaski stosuje się do natrysku kształtowników usytuowanych poziomo oraz dużych płaszczyzn malowanych krzyżowo.

Strumień poprzeczny płaski stosuje się do malowania kształtowników usytuowanych pionowo oraz do malowania dużych powierzchni krzyżowo. Strumień okrągły służy do malowania narożników oraz powierzchni wystających i wklęsłych (opinie o programie).
Urządzenie do natrysku hydrodynamicznego. Malowanie hydrodynamiczne tym się różni od pneumatycznego, że rozpylenie cząstek farby następuje pod wpływem energii dostarczonej bezpośrednio do materiału malarskiego. Ten sposób malowania zapewnia bardzo równomierne rozpylenie farby oraz eliminuje odbicie strumienia od powierzchni malowanej (segregator aktów prawnych).
W efekcie uzyskuje się radykalne poprawienie warunków higieny pracy oraz znaczne oszczędności farby.

Malowanie hydrodynamiczne rozwija się w trzech kierunkach:
- niskociśnieniowe z użyciem dyszy wirowej,
- średniociśnieniowe z podgrzewaniem materiału malarskiego,
- wysokociśnieniowe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami