Układy o ścianach konstrukcyjnych poprzecznych

Układy o ścianach konstrukcyjnych poprzecznych

Szczególnie układy o ścianach konstrukcyjnych poprzecznych do osi budynku całkowicie odpowiadają strukturze budynku mieszkalnego o jednolitym układzie, z podziałem na sekcje, mieszkania i pokoje (uprawnienia budowlane).
Stosowanie konstrukcji szkieletowych (lub konstrukcji mieszanych, szkieletowo-płytowych) w budynkach mieszkalnych jest celowe albo przy bardzo zróżnicowanym układzie funkcjonalnym rzutu (np. bardzo zróżnicowane mieszkania), albo w przypadkach znacznej liczby kondygnacji. Należy jednak mieć na uwadze, że metodą najlepiej dostosowaną do wznoszenia-punktowych, wysokich budynków mieszkalnych jest metoda rusztowań ślizgowych (program na telefon).

Budownictwo płytowe lub monolityczne może także znaleźć zastosowanie przy wznoszeniu hoteli lub budynków administracyjnych, których rzuty są przeważnie ujednolicone i powtarzalne na poszczególnych kondygnacjach (program na komputer).. W odróżnieniu od budynków mieszkalnych, dla większości budynków użyteczności publicznej konstrukcje szkieletowe są najbardziej celowe, ponieważ zapewniają swobodę projektowania, niezbędną przy różnych typach np. szkół i przedszkoli, magazynów i stołówek, klubów, kin, hal sportowych, szpitali, pawilonów sklepowych i usługowych. Szereg realizacji wykazało, że korzystne w tym przypadku jest przyjęcie szkieletu o siatce słupów 6X3 m lub 6X6 m, a nawet 9X9 m (program egzamin ustny). Siatki te upraszczają dostosowania danej konstrukcji do przeznaczenia obiektu budowlanego.

Do układów funkcjonalnych budownictwa mieszkaniowego najbardziej dostosowane są konstrukcje płytowe lub monolityczne, w których ściany konstrukcyjne są gładkie i stanowią jednocześnie prze strukturę planów budynków użyteczności publicznej, które przeważnie składają się z przenikających się nawzajem kilku brył i kombinacji stosunkowo małych pomieszczeń z dużymi salami. Przy siatce kwadratowej elementy ścian na wszystkich elewacjach budynku, słupy, rygle, płyty stropowe i schody, mają jednakowe wymiary, niezależnie od kierunku usytuowania na rzucie budynku (opinie o programie).

Kadr pracowniczy

Poza wyżej przytoczonymi głównymi względami na dobór metody konstrukcyjno-wykonawczej mogą wpływać specyficzne warunki miejscowe dotyczące zasobów materiałowych, wyposażenia sprzętowego, stopnia rozwoju zakładów prefabrykacji, liczebności i poziomu technicznego kadr pracowniczych itd. W pewnych przypadkach wpływ na koncepcję wykonawczą mogą mieć również warunki posadowienia (np. tereny szkód górniczych), warunki klimatyczne, warunki terenowe (np. falista rzeźba terenu, uniemożliwiająca zastosowanie żurawi wieżowych na torowiskach) oraz specjalne wymogi organizacyjne (np. konieczność przyspieszonych cyklów wykonawczych, zapewnienie ciągłości zatrudnienia, zmianowość zatrudnienia załóg itp.) (segregator aktów prawnych).

Wnikliwy dobór metody uprzemysłowienia jest podstawowym zagadnieniem, które powinno wyprzedzać fazę właściwego projektowania, gdyż przyjęta metoda oddziaływa następnie na wszystkie rozwiązania projektowe, począwszy już od projektu urbanistycznego. Oddziaływanie metody uprzemysłowionej widoczne jest we wzajemnym usytuowaniu budynków, umożliwiającym sukcesywne przetaczanie żurawi montażowych na torowiskach, zarezerwowanie terenów dla osiedlowych baz prefabrykacji, zaprojektowanie dróg dla transportu prefabrykatów itd. (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !