Blog

Słupy ukośne zdjęcie nr 10
09.08.2018

Maszyna o pracy przerywanej

W artykule znajdziesz:

Maszyna o pracy przerywanej


Dźwignice
Dźwignica jest to maszyna o pracy przerywanej, która jest przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka. Takie urządzenia techniczne służą do przemieszczania ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości.
Praca, która wymaga dużej siły fizycznej jest znana ludzkości od zarania dziejów. Dążąc do tego, by tą prace sobie ułatwić człowiek wymyślił urządzenia, które mu pomagają. Do takich urządzeń dziś możemy zaliczyć dźwignicę. Do najprostszych z nich należy: żuraw, kołowrót studzienny, dźwignia prosta. Żuraw studzienny wyglądem przypomina żurawia budowlanego. Dźwignice instaluje się wszędzie tam gdzie wymagany jest szybki i prosty transport materiałów, niech za przykład służy dźwignica w porcie Gdańskiem wykorzystywana to przenoszenia kontenerów.
W klasycznym podziale możemy wyróżnić dźwignice proste i złożone. Jako podstawowe części składowe określane jako dźwignice proste wyróżnia się: żurawie, wózki, wspornice, suwnice, ciągniki, dźwigniki. Jeżeli chodzi o dźwignice złożone to wyróżnia się: dźwignice suwnicowo-wspornicowe oraz suwnicowo-żurawiane. Możemy także wyróżnić inne elementy stanowiące wyposażenie dźwignic: mosty, słupy, wieże, torowiska, pływaki, samochody. Natomiast według terminologii obecne przyjętej w Polskich Normach wyróżnia się następujące grupy dźwignic:
- żurawie,
- suwnice,
- cięgniki,
- dźwigniki,
- układnice,
- dźwignice linotorowe,
- wyciągi towarowe.
Aby zostać operatorem dźwignicy to kandydat musi mieć ukończone 18 lat, przedstawić świadectwo od lekarza o dobrym stanie zdrowia, mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę. Uprawnienia dla operatorów dźwignic dzielą się na kategorie - I, II, III - i podkategorie, które są oznaczone literami:
- W – obsługa wciągników, wciągarek i podestów ruchomych,
- S – obsługa suwnic, układnic magazynowych i dźwignic linotorowych,
- Z – obsługa żurawi.
Natomiast osoby, które zajmują się konserwacją i remontem tych urządzeń muszą posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z eksploatacją, higieną i bezpieczeństwem pracy oraz przepisami dozoru technicznego.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Słupy ukośne zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Słupy ukośne zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Słupy ukośne zdjęcie nr 15 Słupy ukośne zdjęcie nr 16 Słupy ukośne zdjęcie nr 17
Słupy ukośne zdjęcie nr 18
Słupy ukośne zdjęcie nr 19 Słupy ukośne zdjęcie nr 20 Słupy ukośne zdjęcie nr 21
Słupy ukośne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy ukośne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy ukośne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Słupy ukośne zdjęcie nr 31 Słupy ukośne zdjęcie nr 32 Słupy ukośne zdjęcie nr 33
Słupy ukośne zdjęcie nr 34
Słupy ukośne zdjęcie nr 35 Słupy ukośne zdjęcie nr 36 Słupy ukośne zdjęcie nr 37
Słupy ukośne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy ukośne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy ukośne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami