Maszyna o pracy przerywanej


Dźwignice
Dźwignica jest to maszyna o pracy przerywanej, która jest przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka. Takie urządzenia techniczne służą do przemieszczania ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości.
Praca, która wymaga dużej siły fizycznej jest znana ludzkości od zarania dziejów. Dążąc do tego, by tą prace sobie ułatwić człowiek wymyślił urządzenia, które mu pomagają. Do takich urządzeń dziś możemy zaliczyć dźwignicę. Do najprostszych z nich należy: żuraw, kołowrót studzienny, dźwignia prosta. Żuraw studzienny wyglądem przypomina żurawia budowlanego. Dźwignice instaluje się wszędzie tam gdzie wymagany jest szybki i prosty transport materiałów, niech za przykład służy dźwignica w porcie Gdańskiem wykorzystywana to przenoszenia kontenerów.
W klasycznym podziale możemy wyróżnić dźwignice proste i złożone. Jako podstawowe części składowe określane jako dźwignice proste wyróżnia się: żurawie, wózki, wspornice, suwnice, ciągniki, dźwigniki. Jeżeli chodzi o dźwignice złożone to wyróżnia się: dźwignice suwnicowo-wspornicowe oraz suwnicowo-żurawiane. Możemy także wyróżnić inne elementy stanowiące wyposażenie dźwignic: mosty, słupy, wieże, torowiska, pływaki, samochody. Natomiast według terminologii obecne przyjętej w Polskich Normach wyróżnia się następujące grupy dźwignic:
- żurawie,
- suwnice,
- cięgniki,
- dźwigniki,
- układnice,
- dźwignice linotorowe,
- wyciągi towarowe.
Aby zostać operatorem dźwignicy to kandydat musi mieć ukończone 18 lat, przedstawić świadectwo od lekarza o dobrym stanie zdrowia, mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę. Uprawnienia dla operatorów dźwignic dzielą się na kategorie - I, II, III - i podkategorie, które są oznaczone literami:
- W – obsługa wciągników, wciągarek i podestów ruchomych,
- S – obsługa suwnic, układnic magazynowych i dźwignic linotorowych,
- Z – obsługa żurawi.
Natomiast osoby, które zajmują się konserwacją i remontem tych urządzeń muszą posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z eksploatacją, higieną i bezpieczeństwem pracy oraz przepisami dozoru technicznego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !