Blog

09.08.2018

Maszyna o pracy przerywanej

W artykule znajdziesz:

Maszyna o pracy przerywanej


Dźwignice
Dźwignica jest to maszyna o pracy przerywanej, która jest przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka. Takie urządzenia techniczne służą do przemieszczania ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości.
Praca, która wymaga dużej siły fizycznej jest znana ludzkości od zarania dziejów. Dążąc do tego, by tą prace sobie ułatwić człowiek wymyślił urządzenia, które mu pomagają. Do takich urządzeń dziś możemy zaliczyć dźwignicę. Do najprostszych z nich należy: żuraw, kołowrót studzienny, dźwignia prosta. Żuraw studzienny wyglądem przypomina żurawia budowlanego. Dźwignice instaluje się wszędzie tam gdzie wymagany jest szybki i prosty transport materiałów, niech za przykład służy dźwignica w porcie Gdańskiem wykorzystywana to przenoszenia kontenerów.
W klasycznym podziale możemy wyróżnić dźwignice proste i złożone. Jako podstawowe części składowe określane jako dźwignice proste wyróżnia się: żurawie, wózki, wspornice, suwnice, ciągniki, dźwigniki. Jeżeli chodzi o dźwignice złożone to wyróżnia się: dźwignice suwnicowo-wspornicowe oraz suwnicowo-żurawiane. Możemy także wyróżnić inne elementy stanowiące wyposażenie dźwignic: mosty, słupy, wieże, torowiska, pływaki, samochody. Natomiast według terminologii obecne przyjętej w Polskich Normach wyróżnia się następujące grupy dźwignic:
- żurawie,
- suwnice,
- cięgniki,
- dźwigniki,
- układnice,
- dźwignice linotorowe,
- wyciągi towarowe.
Aby zostać operatorem dźwignicy to kandydat musi mieć ukończone 18 lat, przedstawić świadectwo od lekarza o dobrym stanie zdrowia, mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę. Uprawnienia dla operatorów dźwignic dzielą się na kategorie - I, II, III - i podkategorie, które są oznaczone literami:
- W – obsługa wciągników, wciągarek i podestów ruchomych,
- S – obsługa suwnic, układnic magazynowych i dźwignic linotorowych,
- Z – obsługa żurawi.
Natomiast osoby, które zajmują się konserwacją i remontem tych urządzeń muszą posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z eksploatacją, higieną i bezpieczeństwem pracy oraz przepisami dozoru technicznego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami