Maszyna probiercza

Maszyna probiercza

Inne maszyny, np. już pięciotonowa maszyna probiercza, pozwalają na stosowanie próbek o większych wymiarach i innych, zmiennych odległościach podpór (program uprawnienia budowlane na komputer).
Norma niemiecka przewiduje próbki o wymiarach przekroju co najmniej 2X2 cm, zalecając stosowanie próbek o wymiarach 3 X 3 cm do 4 x 4 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całkowita długość próbki ma wynosić 18 h, a rozstaw podpór najmniej 15 h. Normy amerykańskie (USA) i angielskie stosują próbki (o wymiarach 2″ x 2″ x 30″ (5 x 5 x 76 cm), przy rozstawie podpór l = 28″ (71 cm), czyli l/h = 14. Szwecja i Czechosłowacja stosują próbki 5 x 5 x75 cm, przy rozstawie podpór l = 70 cm (l/h - 14). Szwajcaria stosuje próbki o wymiarach 10 X 10 X 180 cm, l = 150 cm.
Przy badaniu drewna w naturalnych wymiarach pożądany jest rozstaw podpór (uprawnienia budowlane).

Przeznaczone do badania próbki należy wyrabiać tak, aby słoje roczne przebiegały równolegle do jednej z bocznych ścian. Próbki małe. wyrabiane z drewna bez wad dają wyniki wyższe niż próbki duże, a zwłaszcza belki budowlane w oryginalnych wymiarach, z normalnym zespołem wad dopuszczalnych w tarcicy budowlanej. Dlatego też dla celów budowlanych pożądane jest równoległe prowadzenie badań na małych próbkach bez wad oraz na elementach o normalnej wielkości i stosowanych w praktyce wymiarach.

Próbki małe można stosować w dużej liczbie, natomiast próbki wielkowymiarowe muszą być, ze względu na oszczędność materiału, rozchodowane oględnie. Próbki małe powinny być wyrobione z dokładnością 1 mm. Ich wilgotność w chwili badania powinna być zbliżona do 15% i zamykać się w granicach 10-20%. Przed wykonaniem próby należy zmierzyć wymiary przekroju środkowego w kierunku promieniowym (b) i w kierunku stycznym (h) z dokładnością 0,01 cm (program egzamin ustny).

Przebieg badania

Przy badaniu próbek małych próbkę umieszcza się na podporach maszyny probierczej rozstawionych symetrycznie względem napory; rozstaw podpór wynosi l = 240 mm. Napora i podpory powinny mieć zaokrąglenie o promieniu krzywizny r = 15 mm. Próbkę obciąża się siłą skupioną, działającą w środku długości próbki prostopadle do przekroju promieniowego (opinie o programie).

Przy obciążeniu w kierunku prostopadłym do przekroju stycznego lub przy badaniu próbek o diagonalnym układzie słoi należy to wyraźnie zaznaczyć w protokołach badania; w każdym razie przy badaniu danej serii próbek nie można mieszać w dowolny sposób próbek o niejednolitym układzie słoi i nie można zmieniać kierunku obciążenia. Badanie przeprowadza się przy nastawieniu siłomierza na 400 kG lub zbliżonym do 400 kG (segregator aktów prawnych). W myśl przyjętych w Polsce przepisów przyrost obciążenia powinien się zamykać w granicach 120 do 180 kG/min na całą próbkę, czyli 30 do 45 kG/cm2 i minutę. Norma radziecka przewiduje obciążanie z prędkością 500 ± 20% kG/min i próbkę, czyli 125 kG/cm2 i minutę. Normy niemieckie ustalają prędkość obciążania na 400 do 500 kG/cm2 i min, francuskie 270-540 kG/cm2 i min, czechosłowackie 300 ± 25%, szwajcarskie 15 kG/cm2 i min. Normy amerykańskie i angielskie ustalają, że przyrost obciążenia powinien odpowiadać przyrostowi ugięcia 0,1″ ± 25% (około 2,5 mm) na min. Przytoczone liczby są dowodem nie uzgodnionych poglądów co do wpływu prędkości obciążenia próbek na wyniki badania (promocja 3 w 1)..

Następstwem działania siły zginającej jest odkształcenie w postaci ugięcia; wielkość strzałki ugięcia jest zależna od wielkości siły zginającej, od rozstawu podpór oraz od jakości materiału. Wstępne objawy zniszczenia występują w postaci sfałdowania górnej, ściskanej części próbki; ostateczne zniszczenie następuje w zwróconej ku dołowi, rozciąganej strefie próbki w postaci rozciągnięcia, rozerwania lub odpryśnięcia zewnętrznych włókien na skutek przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie. Następstwem tych zjawisk jest złamanie próbki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !