Maszyny do mieszania gruntu

Maszyny do mieszania gruntu

Maszyny do mieszania gruntu z cementem. Do mieszania warstw gruntu ze sobą oraz z cementem na sucho i mokro przy mniejszym zakresie robót mogą być stosowane brony talerzowe, same lub wraz z kultywatorem. Przy większym zakresie robót stosowane są do tego celu maszyny specjalne, zwane mieszarkami gruntów lub frezami gruntowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przedstawiona mieszarka gruntu typu MSG-2000A służy do spulchniania, rozdrabniania i mieszania gruntu z materiałami wiążącymi na sucho i mokro.

Mieszarka stanowi urządzenie doczepne i posiada odrębny, wysokoprężny silnik spalinowy o mocy 75 KM, służący do napędu wirnika spulchniającego, rozdrabniającego i mieszającego grunt. Ten sam silnik napędza pompę dla rozpylania wody czerpanej z obok przejeżdżającej cysterny oraz pompę olejową mechanizmu hydraulicznego podnoszącego wirnik.
Głębokość spulchniania i mieszania reguluje mechanizm hydrauliczny, sterowany ze stanowiska operatora. Zwilżanie mieszanki wodą odbywa się za pomocą wbudowanych w osłonę wirnika dwu kolektorów połączonych z pompą, której wydajność można regulować ze stanowiska kierowcy ciągnika (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całość zmontowana jest na jednoosiowym podwoziu spawanym z blachy.
Maszyny do zwilżania mieszanki wodą. Najodpowiedniejsze urządzenia do procesu skrapiania mieszanki to zbiorniki zamocowane na podwoziu w postaci przyczepy.
Skrapiarka tego typu może być użyta jako pojemnik dowożący wodę i dostarczający ją do pompy mieszarki lub też do bezpośredniego skrapiania mieszanki gruntowej.

Mieszanka gruntocementu

Maszyny do profilowania mieszanki gruntocementu (uprawnienia budowlane). Do profilowania mieszanki gruntocementu czy też rozdrobnionego gruntu najodpowiedniejsze są równiarki.
Podstawowym elementem roboczym równiarki jest lemiesz. Zależnie od rodzaju prac lemiesz może zmieniać swe położenie względem trzech osi:
- obracając się dookoła osi pionowej może ustawiać się pod kątem 30 do 90° do osi podłużnej równiarki (kąt przesuwu),
- obracając się dookoła osi poziomej prostopadłej do osi równiarki, lemiesz może zmieniać tzw. kąt skrawania w granicach 35-70o,
- obracając się względem osi podłużnej równiarki lemiesz może zmieniać pochylenie poprzeczne w granicach 3-8° (kąt cięcia) (program egzamin ustny).

Dzięki możliwości wykonywania tych obrotów lemiesza równiarka może wykonywać profil poprzeczny i podłużny wymieszanego gruntu z cementem w sposób dokładny i zgodnie z założeniem. Dobierając odpowiednio długość lemiesza równiarka może dokonać sprofilowania gruntocementu za dwoma, względnie czterema przejazdami.
Do profilowania mieszanki gruntocementu mogą być użyte równiarki o charakterystyce technicznej (opinie o programie).
Maszyny do zagęszczania gruntocementu. Maszyny tego typu powinny pracować w zespole składającym się z:
- walca ogumionego, którego zadaniem jest wykonanie właściwego zagęszczenia, walca statycznego gładkiego, którego zadaniem jest nadanie stabilizowanemu gruntowi gładkiej powierzchni. Walec ogumiony produkcji Mądro typu WOP- -2225-A składa się ze skrzyni i dwóch osi z kołami ogumionymi.

Skrzynia walca stanowi jego ramę i zarazem pojemnik na balast. Wykonana jest ona z blachy stalowej spawanej, wzmocnionej stalą profilową (segregator aktów prawnych). Skrzynia w części przedniej oparta jest na 6 kołach zamocowanych na przegubach do wsporników. Wsporniki te przyspawane są do mostu skrętnego, osadzonego na łożysku kulkowym. Most przedni zaopatrzony jest w dyszel z zaczepem do sprzęgania z ciągnikiem. Tył walca opiera się poprzez wspornik stalowy na 6 kołach ogumionych, osadzonych na osiach przegubowych i siódmym kole na osi sztywnej. Charakterystykę techniczną walca podano w tabl. 1-29. Walce gładkie typu tandem krajowej produkcji Fadroma typu WDD-6 mają ciężar 4-6 T, jednostkowy nacisk liniowy dla obu kół bez obciążników 18,5 kG/cm2 i z obciążnikami 25,0 kG/cm2 (promocja 3 w 1).

Urządzenia do pielęgnacji stabilizowanego gruntu nawierzchni. Do pielęgnacji gruntocementu mają zastosowanie podobne urządzenia jak do pielęgnacji nawierzchni betonowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !