Maszyny do sortowania

Maszyny do sortowania
Maszyny do sortowania

Gdy zanieczyszczeń jest dużo i gdy przywierają one silnie do ziaren kruszywa, powinien być zastosowany inny, energiczniejszy sposób przemywania kruszywa w maszynach zwanych płuczkami, w których zapewnione byłoby wzajemne tarcie ziaren kruszywa między sobą w obracającym się walcu z zapewnieniem przeciwbieżnego przepływu strumienia wody. Maszyny do sortowania i oczyszczania kruszywa można podzielić na takie, w których odbywa się wyłącznie tylko przemywanie kruszywa i na takie, w których odbywa się równocześnie i przesiewanie (sortowanie) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płuczkę walcową przeznaczoną wyłącznie do przemywania kruszywa z silnie przywartymi do powierzchni ziaren zanieczyszczeniami. Płuczka ta o wydajności ok. 10 m3/godz składa się z bębna blaszanego / ujętego w dwa pierścienie toczne 2, które służą za bieżnie dla kół wspierających 3. Koła wspierające 3 są napędzane przez silnik elektryczny 4 za pośrednictwem przekładni pasowej 5, reduktora 6, stożkowych kół zębatych obracających wały 7 łączące koła 3. Woda doprowadzana jest do bębna rurociągiem 8. Kruszywo wrzucane jest albo bezpośrednio od strony dna przez otwór 9 lub za pośrednictwem kosza załadowczego (nie pokazanego na rysunku) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na wewnętrznej powierzchni bębna znajduje się spiralna taśma blaszana, która odgrywa rolę przenośnika ślimakowego, przesuwającego w czasie obracania się bębna kruszywo do otworu wylotowego 10; taśma zaopatrzona jest w liczne otwory okrągłe umożliwiające przepływ wody płuczącej (uprawnienia budowlane). Między zwojami taśmy umieszczone jest kilkanaście łopatek 11, które służą do mieszania kruszywa. Woda podawana przez rurociąg 8 pod ciśnieniem energicznie zmywa zanieczyszczenia oblepiające ziarna kruszywa, które wzajemnie ścierają z siebie zanieczyszczenia. Wymiary gabarytowe płuczki typu 73.02 wynoszą 3250×5600 mm, a ciężar 2700 kG. Do napędu służy silnik elektryczny 1 mocy 4,5 kW (program egzamin ustny).

Kruszywo przeznaczone do przemycia

Kruszywo przeznaczone do przemycia i posortowania wprowadzane jest do bębna przez otwór 1. Przewód wodny 2 rozdziela się tuż za zaworem odcinającym 3 na dwa odgałęzienia, z których odgałęzienie 4 z rury zaopatrzonej w małe otwory służy do zraszania kruszywa w cylindrze sitowym 5, natomiast przez odgałęzienie 6 woda dopływa do przedniej części cylindra zewnętrznego 7, skąd przelewem poprzez pierścieniowe sito otaczające otwór 1 wypływa na zewnątrz. Wrzucane przez otwór 1 kruszywo przesuwane jest ślimakową taśmą 8 w kierunku przegrody 9 i za pomocą czerpaków 10 podawane do wewnętrznego cylindra sitowego 5 (opinie o programie). Drobniejsze frakcje kruszywa przechodzą przez otwory w sicie opadając do drugiej części bębna zewnętrznego i przesuwane są taśmą ślimakową do czerpaków //, a następnie wyrzucane na zewnątrz przez otwór 12. Cała maszyna jest lekko pochylona w stronę wystającej części cylindra sitowego, wskutek czego frakcje grubsze kruszywa w cylindrze sitowym przesuwają się w kierunku wylotu 15, przy czym po drodze w członie 13 i 14 sita oddzielają odpowiednio grubsze frakcje, natomiast najgrubsze wysypują się przez wylot 15.

Wielkość składowisk oraz sposoby składowania kruszywa na placach budowy zależne są od programu robót betonowych i żelbetowych oraz od konkretnych warunków miejscowych. Jednak jako urządzenia czasowe odznaczają się prostotą urządzeń technologicznych (segregator aktów prawnych).

Składowiska kruszywa dla scentralizowanych wytwórni typu półstałego lub stałego. Składowiska kruszywa na placach budowy uzależnione są w znacznym stopniu od lokalizacji miejsc ich wydobywania. Składowiska kruszywa na placach budowy lokalizowane są najczęściej na otwartych przestrzeniach, ponieważ właściwości fizykochemiczne kruszywa dopuszczają przechowywanie go w tych warunkach (promocja 3 w 1).

Kruszywo jako materiał masowego zapotrzebowania dostarczane jest najczęściej koleją normalnotorową (dla budowli wodnych i nadrzecznych - barkami) i gromadzone przy torach, w szczególności gdy odcinki torów bocznicy kolejowej na placu budowy, przechodzące przy wyznaczonych składowiskach, można poprowadzić na nasypach lub estakadach, co pozwala na gromadzenie znacznych ilości kruszywa bezpośrednio przy bocznicy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !