Blog

14.07.2020

Materiał kiszonkowy

W artykule znajdziesz:

Materiał kiszonkowy

Materiał kiszonkowy

Przy tych zbiornikach całkowicie zmechanizowane, a nawet zautomatyzowane są czynności dostarczania materiału kiszonkowego do zbiornika za pomocą urządzenia pneumatycznego (dmuchawy), jak również skrawania kiszonki i dostarczania jej za pomocą podajników wprost do żłobów w budynkach inwentarskich (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbiorniki tego rodzaju wykonywane są nie tylko z betonu, lecz również częstokroć z aluminium lub blachy stalowej powlekanej tworzywami sztucznymi, zabezpieczającymi konstrukcję zbiornika przed korozją i kwasami. Najbardziej znanymi tego typu rozwiązaniami w świecie są zbiorniki wieżowe na kiszonki pod nazwą „Harvestore”.
Stosowane są również niekiedy baterie zbiorników zagłębionych w ziemi, wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Są one jednak pod względem eksploatacji bardzo pracochłonne i coraz rzadziej realizowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosowane są niekiedy również zbiorniki kiszonkowe z betonu sprężonego o kształcie kolistym, wykonane w postaci szeregowo ustawionej baterii wysokich zbiorników (do 28,0 m).
Zadaniem przechowalni owoców lub warzyw jest utrzymywanie produktów roślinnych w stanie możliwie najbardziej świeżym od okresu zbiorów aż do początku następnego sezonu. Pomieszczenia przechowalni powinny zapewniać przechowywanym w nich owocom lub warzywom najbardziej korzystne warunki mikroklimatyczne, tj. chronić je przed ujemną temperaturą mogącą spowodować zmarznięcie produktów roślinnych, jak również zabezpieczać przed wpływem nadmiernej temperatury dodatniej powodującej wyparowywanie wilgoci (uprawnienia budowlane).

Pod względem wielkości, przechowalnie można ogólnie podzielić na:
a) przechowalnie gospodarcze dla produkcji towarowej -o pojemności od 25 do 150 ton,
b) przechowalnie sezonowe, np. w punktach skupu owoców i warzyw - o przeciętnej pojemności od 200 do 600 ton, a nawet więcej,
c) przechowalnie stałe dla gospodarstw sadowniczych wielkotowarowych - o pojemności od 500 do 2000 ton,
d) przechowalnie handlowe, występujące zwłaszcza w miastach dla potrzeb aprowizacyjnych, o pojemności od 2000 do 20 000 ton (program egzamin ustny).

Materiały budowlane

Do budowy przechowalni owoców i warzyw stosowane są zazwyczaj tradycyjne materiały budowlane. Szczególnie korzystnym materiałem dla tego rodzaju obiektów, zarówno dla konstrukcji nośnej jak i wypełnienia, jest beton, żelbet i beton sprężony. Materiały te dobiera się w zależności od wielkości budynku i rodzaju wymagań użytkowych, rozpiętości, obciążeń itp.
W budownictwie tego typu szczególną uwagę należy zwracać na materiały do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, zwłaszcza w odniesieniu do przechowalni zagłębionych częściowo lub całkowicie w gruncie. Izolacje te w głównej mierze decydują o przydatności obiektu pod względem użytkowym, co wpływa na opłacalność przechowywania.
Ze względu natomiast na system przechowywania produktów przechowalnie dzielą się na:
a) ochładzane naturalnym ciągiem zimnego powietrza,
b) ochładzane sztucznie przy zastosowaniu instalacji i urządzeń chłodniczych (opinie o programie).
Nowoczesnym systemem przechowywania owoców i warzyw, mającym zastosowanie w ciągu całego roku, zwłaszcza dla produktów szczególnie wrażliwych na warunki przechowywania (np. sałata, truskawki, jagody), są chłodnie o niskiej temperaturze przechowywania od -2 do -4°C, przy wtłaczaniu azotu pod ciśnieniem ok. 0.5 at, co umożliwia całkowite utrzymanie świeżości produktów w okresie od 30 do 40 dni (segregator aktów prawnych).

Zasadniczo rozróżniamy dwa typy przechowalni ziemniaków:
a) zagłębione w gruncie,
b) naziemne o odpowiedniej izolacji termicznej.

Przechowalnie zagłębione stosowane są przeważnie tam, gdzie utrzymanie niskiej temperatury bez odpowiednich urządzeń chłodniczych jest utrudnione. Bardziej jednak odpowiednie są przechowalnie naziemne, o prawidłowo izolowanych ścianach, stropach, i wrotach wejściowych (promocja 3 w 1). Ze względu jednak na fakt, iż przechowalnictwo ziemniaków w specjalnych budynkach zostało w ogóle zapoczątkowane dopiero w ostatnich latach, wymagane są dalsze obszerne badania w zakresie odpowiednich rozwiązań budynków.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami