Materiały pokrywcze

Materiały pokrywcze
Materiały pokrywcze

Ogólnie można stwierdzić, że jak to już omówiono poprzednio najbardziej uciążliwe dla użytkowników są wady ścian i dachów, dlatego też wady i uszkodzenia tych elementów mogą być miernikiem przy analizie i ocenie jakości rozwiązań zagranicznych i krajowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Pierwsza, nawet pobieżna analiza wad i uszkodzeń ścian zewnętrznych i dachów w zagranicznym budownictwie wznoszonym metodami uprzemysłowionymi potwierdza wniosek, że najbardziej uciążliwe dla użytkowników budynków wielokondygnacyjnych są wady i uszkodzenia ścian zewnętrznych. W rozwiązaniach zagranicznych, dzięki stosowaniu bardzo dobrych (dużo lepszych niż u nas) materiałów pokrywczych i dobrej jakości robót, wady i uszkodzenia dachów występują w zdecydowanie mniejszym zakresie niż u nas (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W ścianach zewnętrznych natomiast, gdzie najbardziej ujawnia się specyfika budownictwa wznoszonego metodami uprzemysłowionymi i gdzie decydujące znaczenie dla jakości i trwałości tych przegród ma technologia produkcji elementów i rodzaj stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, duży wpływ mają ekstremalne warunki działania atmosferycznych czynników zewnętrznych, a więc charakter wad i uszkodzeń w rozwiązaniach zagranicznych jest już bardzo zbliżony do naszego budownictwa (uprawnienia budowlane). Poza problemami wad i uszkodzeń utrudniającymi użytkowanie na skutek pogorszenia estetyki wnętrz lub warunków komfortu odrębnym, lecz bardzo istotnym zagadnieniem jest niezawodność pracy konstrukcji w warunkach działania kataklizmów, np. trzęsienia ziemi, huraganów, wybuchów gazu itp.

Konstrukcja budynków

Konstrukcja budynków wykonywanych metodami uspołecznionymi przewidzianych do realizacji np. na terenach sejsmicznych powinna przenieść odziaływanie sił sejsmicznych. Przykładem pozytywnym pracy konstrukcji takich budynków jest ostatnie trzęsienie ziemi z marca 1977 r. w Bukareszcie (program egzamin ustny). Rejon tego miasta zaliczony jest do 7 strefy szkód do tzw. strefy umiarkowanej. Wg odpowiednich wymagań norm zaprojektowane więc były nowe budynki wielkopłytowe, szkieletowe lub monolityczne. W czasie trzęsienia ziemi budynki wielkopłytowe i monolityczne nie zostały uszkodzone. Częściowemu zniszczeniu uległy natomiast budynki o konstrukcji szkieletowej posiadające w tym przypadku mniejszą sztywność od budynków ze ścianami betonowymi (opinie o programie).

Najbardziej ucierpiały budynki murowane, które stanowiły 70% z ogólnej liczby zniszczonych albo wymagających poważnych remontów mieszkań. Szczególnie narażone na zniszczenie były te budynki murowane, które nie posiadały sztywnych stropów ani wieńców żelbetowych oraz budynki, w których przy modernizacji na parterze urządzono sklepy, zastępując część ścian konstrukcyjnych słupami stalowymi. Wpłynęło to decydująco na zmniejszenie sztywności tych budynków. To smutne doświadczenie potwierdziło natomiast niezawodność pracy konstrukcji budynków ze ścianami betonowymi, które zostały specjalnie dla tych terenów zaprojektowane (segregator aktów prawnych).

Podobnie również nasze krajowe „doświadczenia” z kilkoma wypadkami wybuchów gazów w nowych budynkach uprzemysłowionych potwierdziły niezawodność pracy konstrukcji zaprojektowanej zgodnie z wymaganiami polskich norm. Konstrukcja budynków ogranicza bowiem możliwość rozprzestrzeniania się w takich przypadkach katastrofy, a więc zabezpiecza przed powstaniem katastrofy postępującej (promocja 3 w 1).

Oddano go do użytku w 1974 r. W sprawozdaniu inwestora przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia dokonane w czasie realizacji stanu surowego. Formowanie ścian przewidziano warstwą fakturową na dnie formy. Wzajemny układ warstwy konstrukcyjnej, izolacji cieplnej oraz warstwy fakturowej sprawiał dość znaczne trudności przy prawidłowym wykonaniu elementów. Przy obrzeżach płyt powstawały na obwodzie mostki zimna o szerokości kilku centymetrów. Według oceny Autorów sprawozdania rzeczywisty układ warstw może spowodować w przyszłości przemarzanie płyt w miejscach mostków zimna oraz pękanie warstwy fakturowej pod wpływem naprężeń cieplnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !