Materiały smołowe i asfaltowe

Materiały smołowe i asfaltowe

Papę dachową wyrabia się z tektury surowej nasyconej masą bitumiczną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozróżniamy papy smołowe (nasycone smołą pochodzącą z destylacji węgla kamiennego) i papy asfaltowe (nasycone masą asfaltową). Tektura powinna zawierać co najmniej 5°/o wełny. Papa smołowa jest zazwyczaj obustronnie posypana piaskiem i wtedy nazywa się papą piaskową.

Papa bitumiczna może być czarna, niepowlekana albo powlekana, posypana obustronnie talkiem lub proszkiem talkowo-azbestowym. Do wyrobu papy powlekanej stosuje się zazwyczaj tekturę lepszą, z zawartością 15’°/o wełny. Normalna rolka papy ma szerokość 1 m, długość 10 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zależności od gramatury tektury użytej do produkcji papy rozróżniamy dwie odmiany o następującym oznaczeniu:
500 — papa z tektury o gramaturze 500 g/m2
320 — papa z tektury o gramaturze 320 g/m2.

Papy impregnowane przeciwwilgociowe. Produkcja ich polega na nasyceniu masą asfaltową lub smołową jut, wojłoków, płócien, które dzięki znacznej giętkości, ciągliwości i elastyczności nadają się do krycia powierzchni nierównych, na zgięciach, zagłębieniach
0 w miejscach szczególnie narażonych na ruchy konstrukcji. Stosuje się je również w połączeniu z warstwami zwykłej papy, juty lub z wkładkami ołowianymi (uprawnienia budowlane).

Izolacje przeciwwilgociowe plastyczne

Do izolacji przeciwwilgociowych używa się wielu materiałów plastycznych.

Dzięki swoim własnościom mogą one szczelnie zasklepiać pory i szczeliny, przy jednoczesnej odporności na pęknięcia włoskowate. Są to lepiki asfaltowe i smołowe, asfalty, gudron i smoła lub preparaty fabryczne „Conco”, „Abizol” lub inne. W celu zwiększenia cech dodatnich tych preparatów stosuje się je w połączeniu z innymi materiałami, jak np. nasyca się nimi jutę, filc, płótno lub tekturę (program egzamin ustny).
Izolacje przeciwwilgociowe twarde. Drugą grupą materiałów izolacyjnych będą tzw. izolacje twarde, tj. przeważnie zwykłe zaprawy cementowe z domieszką środków izolacyjnych, uszczelniających. Do takich środków przeciwwilgociowych zalicza się:
1 specjalny cement ..Siccofix”; jest to cement portlandzki z domieszką substancji asfaltowych;
2 miał kamienny, dodany w ilości 5% zwiększa wodoszczelność zaprawy (opinie o programie);
3 fluaty ołowiu, magnezu i cynku oraz żelaza, miedzi, chromu i innych metali, zawierające sole wapienne; tworzą one szereg preparatów o rozmaitych nazwach fabrycznych;

4 szkło wodne, dodane do zaprawy w postaci roztworu, wreszcie glina (w stanie rodzimym lub płukana) dodawana w pewnym stosunku do cementu w postaci tzw. zawiesiny; tworzy się w ten sposób zaprawa cemen- towo-gliniana o właściwościach wodoodpornych i wodoszczelnych (segregator aktów prawnych).
Blachy. Do izolacji przeciwwilgociowej są również używane rozmaite blachy, np. stalowa, cynkowa, ołowiana itp.

Blachy takie muszą być szczelnie spawane albo lutowane i zabezpieczone przed działaniem rdzy, przed mechanicznymi uszkodzeniami, a także przed działaniem kwasów (promocja 3 w 1). Dobrym materiałem izolacyjnym jest tzw. papa ołowiana, składająca się z blachy ołowianej o grub. 0,25 mm między dwiema papami asfaltowymi sklejonymi lepikiem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !