Blog

Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 10
05.11.2021

Materiały układane na gorąco

W artykule znajdziesz:

Materiały układane na gorąco

Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 11
Materiały układane na gorąco

Materiały układane na gorąco powinny być po wydobyciu z kotła niezwłocznie użyte, w przeciwnym bowiem razie tracą przyczepność i nie dają się rozprowadzić. Temperatura też przed ułożeniem nie powinna spaść poniżej 160°C przy materiałach asfaltowych i poniżej 110°C przy materiałach smołowych, przy czym powinna być utrzymana na tym samym poziomie dla zachowania jednolitej konsystencji. Przy większych robotach, gdy jeden kocioł nie wystarczy, zaleca się stosować jednocześnie dwa kotły (program uprawnienia budowlane na komputer).

W żadnym jednak razie po częściowym opróżnieniu kotła nie można dodawać nowej porcji zimnych składników, ponieważ otrzymuje się niejednorodny materiał. Materiały specjalne mogą wymagać odrębnego traktowania i wówczas należy stosować się ściśle do przepisów wytwórcy.
Materiały do izolacji mas powłokowych stosowane na zimno. Materiały do powłok na zimno są dostarczane w naczyniach szczelnie zamkniętych. Po wyjęciu z opakowania potrzebnej ilości materiału należy naczynie z powrotem szczelnie zamknąć w celu zapobieżenia ulatnianiu się rozpuszczalnika oraz utrzymania masy w stanie plastycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeśli naczynie przez dłuższy czas pozostaje otwarte, to na powierzchni materiału tworzy się kożuch, który należy usunąć, ponieważ uniemożliwia on wykonanie jednolitej powłoki.

Jeśli materiał wskutek wyparowania rozpuszczalnika zgęstniał, wówczas w celu ponownego lepszego upłynnienia można zastosować rozpuszczalnik dostarczony przez producenta lepików lub też inny dobrany na podstawie badań chemicznych (uprawnienia budowlane).
Ponieważ w okresach zimniejszych masy powłokowe na zimno gęstnieją, należy na pewien czas przed użyciem naczynie z masą umieścić w ciepłym pomieszczeniu.

Emulsje bitumiczne

Mas powłokowych nie można umieszczać w pobliżu ognia, gdyż istnieje wówczas możliwość ich zapalenia się lub eksplozji. W celu podgrzania zgęstniałej masy można naczynie z materiałem zanurzyć w drugim naczyniu z gorącą wodą. Przy wykonywaniu powłok w zamkniętych pomieszczeniach, podziemiach, tunelach itp. powinien być bezwarunkowo zapewniony dostateczny przewiew lub wentylacja, przy czym nie wolno stosować oświetlenia płomieniem. Palenie papierosów powinno być kategorycznie zabronione.
Emulsje bitumiczne ze względu na zawartość w nich wody należy chronić przed mrozem (program egzamin ustny).

Przed nałożeniem warstwy gruntującej z asfaltu upłynnionego na podłoże należy sprawdzić, czy odpowiada ono warunkom, a więc przede wszystkim, czy jest zupełnie suche. Następnie podłoże należy starannie oczyścić z pyłu, najlepiej przy zastosowaniu sprężonego powietrza (opinie o programie).
Na przygotowane powierzchnie budowli nakłada się najpierw powłokę gruntującą z asfaltu upłynnionego, który dzięki swojej płynności dobrze wsiąka w beton, wyprawę lub mur (dzięki małemu napięciu powierzchniowemu asfalt upłynniony wnika nawet w pory kapilarne materiałów podłoża) i przez to stwarza dla następnych grubszych powłok warstwę pośrednią wiążącą. W wyjątkowych przypadkach, gdy chodzi o bardzo lekki typ izolacji, sama powłoka gruntująca może już stanowić izolację przeciwwilgociową.

Do nakładania warstwy gruntującej stosuje się twardsze pędzle lub szczotki, którymi wciera się materiał gruntujący (segregator aktów prawnych).
Roztwór powinien być wcierany krzyżowo, w dwu prostopadłych kierunkach, tak aby całkowicie wsiąkał w podłoże, nie zostawiając kałuż na jego powierzchni.
Smarowanie podłoży pod dachowe pokrycia papowe powinno się odbywać pasami kilkumetrowej szerokości w kierunku spadku dachu (od kalenicy do okapu).

Każdy podkład powinien być zagruntowany co najmniej dwukrotnie w odstępach czasu w zasadzie 24 godzin. Latem przy ciepłej i suchej pogodzie odstęp ten może być skrócony do ok. 6 godzin.
Gruntowanie roztworem asfaltowym suchego podłoża można prowadzić także w temperaturze od -5 do 0°C (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 16 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 17 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 18
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 19
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 20 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 21 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 22
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 32 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 33 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 34
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 35
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 36 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 37 Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 38
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasadnicze szlaki komunikacyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami