Maty z wełny szklanej

Maty z wełny szklanej

Maty z wełny szklanej mają współczynnik przewodności cieplnej od 0,036 do 0,06 kcal/m godz °C (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na powstawanie wewnątrz tworzywa mat prądów konwencyjnych układa się na matach od strony wewnętrznej izolację paroszczelną. Do dalszych wad mat z wełny szklanej należą tendencje do osiadania i kruszenia się z biegiem czasu oraz trudne z punktu widzenia bhp warunki przy ich układaniu.
Płyty z wełny mineralnej nie wykazują powyższych wad. Produkowane są na lepiszczach bitumicznych lub na żywicach sztucznych. Ciężar objętościowy tych płyt zabezpieczonych roztworem asfaltowym wynosi 250 +- 300 kG/m3, współczynnik przewodności cieplnej - 0,045 +• 0,06, ciężar zaś płyt na spoiwie z żywic syntetycznych  80 - 150 kG/m3. Materiał ten jest odporny na zawilgocenie, trwały i tani (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szkło piankowe dzięki całkowicie zamkniętej strukturze porów jest materiałem nienasiąkliwym, nie przepuszczającym pary wodnej i wykazującym znaczną wytrzymałość na ściskanie (około 30 kG/cm2). Zalety szkła piankowego, poza znaczną wytrzymałością, to łatwość obróbki oraz dobra przyczepność do betonu i zaprawy. Szkło piankowe zalicza się z tego względu do najlepszych materiałów izolacyjnych. Szerszemu zastosowaniu tego materiału stoi na przeszkodzie jego wysoka cena.
Materiały izolacyjne z żywic syntetycznych (uprawnienia budowlane). Materiały z żywic syntetycznych należą w chwili obecnej do szeroko stosowanych w izolacjach cieplnych.

Z wielu wyrobów izolacyjnych, produkowanych z tworzyw sztucznych, stosowane są u nas:
a) styropian,
b) spieniony PCW (polichlorek winylu),
c) płyty z folii karbowanej PCW,
d) pianizol.

Spieniony polistyren

Najlepszym z tych materiałów jest styropian, czyli spieniony polistyren. Ma on strukturę o porach zamkniętych, jest więc odporny na wilgoć i nie przepuszcza wilgoci, ponadto jest odporny na gnicie, zamrażanie i starzenie oraz niewrażliwy na działanie rozpuszczalników organicznych (np. benzyny itp.) (program egzamin ustny). Do jego wad należy palność i mała odporność na podwyższone temperatury (powyżej 70 °C - mięknie). Współczynnik przewodności cieplnej styropianu wynosi 0,028 -=- 0,035 kcal/m godz °C, ciężar objętościowy - 30 kG/m3. Do przyklejania płyt styropianowych mogą być stosowane specjalne do tego celu kleje: Vinilep i Dolacet oraz emulsje asfaltowe.
Spieniony polichlorek winylu jest cięższy od styropianu - ciężar objętościowy wynosi 80 +-120 kG/m3, współczynnik przewodności cieplnej X = 0,023 +- - 0,03. Wykazuje on małą nasiąkliwość i niski współczynnik przenikania pary wodnej. Stroną ujemną tego materiału jest stosunkowo wąski przedział temperatur (od- 10 do +50 °C), przy których materiał ten zachowuje swe właściwości (opinie o programie).

Płyty z folii PCW izolacyjne są płytami warstwowymi wykonywanymi
z arkuszy folii karbowanej, sklejanych punktowo na stykach na krzyż. Główną zaletą tych płyt jest znaczna ich sztywność, nielamliwość i odporność na wilgoć oraz paroszczelność. Powyżej 50 °C folia staje się miękka i traci sztywność i wytrzymałość. Produkowane u nas płyty 50 X 50 cm mają grubość 5 cm i powierzchnię sfałdowaną. Ciężar objętościowy materiału płyt wynosi 40 -f- 60 kG/m3, współczynnik l = 0,05 kcal/m godz. °C (segregator aktów prawnych).

Pianizol jest spienioną żywicą mocznikową o bardzo niskim ciężarze objętościowym od 10 do 30 kG/m3 i bardzo niskim współczynniku X = 0,025 -f- - 0,03. Dużą zaletą tego materiału jest trudna jego zapalność (zapala się w temperaturze ponad 165 °C). Do dalszych zalet należą: odporność na działanie pleśni, niebutwienie i nieatakowanie tego materiału przez robactwo. Dc stron ujemnych należą: mała wytrzymałość mechaniczna (0,1 do 0,5 kG/cm2).

Kruchość, duża nasiąkliwość, wysoki współczynnik przenikania pary wodne; i osiadanie z biegiem czasu. Konieczne więc jest przy używaniu tego materiału stosowanie izolacji przeciwwilgociowej i paroszczelnej oraz ochrony przed osiadaniem. Najczęściej pianizol układany jest w hermetycznie zamkniętych osłonach z folii aluminiowej lub z tworzyw sztucznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !