Mechaniczne przygotowanie farb

Mechaniczne przygotowanie farb
Mechaniczne przygotowanie farb

Wyrównywanie wszelkich nierówności oraz pokrywanie występujących wad powierzchniowych podłoża wykonywane jest zazwyczaj ręcznie przy użyciu specjalnej masy zacierowej (o różnym składzie, odpowiednim dla danego podłoża) przy użyciu narzędzi zwanych szpachlami. Również i szlifowanie w ten sposób nałożonych warstw masy zacierowej po jej wyschnięciu najczęściej przeprowadzane jest ręcznie (za pomocą płytek pumeksu, korundowych osełek ściernych lub drewnianych płytek obłożonych papierem ściernym) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykładowy agregat typu APF-2 do mechanicznego przygotowania farb wodnych. Agregat ten o wydajności dla farb klejowych 180-220 I/godz i dla farb wapiennych 220-300 1/godz składa się z mieszalnika farb, młynka koloidalnego do przemiału farb oraz sita wibracyjnego, przy czym każde z tych urządzeń napędzane jest oddzielnym silnikiem; zbiornik ma objętość 180 1. W krajach zachodnich dostarczane są na budowę gotowe materiały malarskie i farby wytwarzane fabrycznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Właściwe malowanie powinno być na większych budowach i w zakładach wytwórczych stolarki wykonywane w sposób zmechanizowany, gdyż tylko w’ ten sposób można znacznie obniżyć wysoką dotychczasową pracochłonność robót malarskich bez obniżenia jakości robót i przy wydatnej ekonomii użytych materiałów (w przedsiębiorstwach resortu budownictwa stopień mechanizacji malowania klejowego w 1965 r. wyniósł 51,5%, a zaplanowany na rok 1970 - 70%, zaś mechanizacji malowania olejnego odpowiednio 31 i 60%) (uprawnienia budowlane).

Mechaniczne pokrywanie powłoką malarską odpowiednio przygotowanych powierzchni odbywać się może przez rozpylanie, natryskiwanie farby oraz nanoszenie farby. Rozpylanie farb odbywa się za pomocą rozpylaczy, z których farba doprowadzana do nich pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy wyrzucana jest przez mały, odpowiednio wykalibrowany otwór w postaci wirującej mgły (program egzamin ustny). Schemat wyjaśniający działanie rozpylacza.

Właściwe malowanie

Zagęszczenie rozpylonych cząstek farby jest małe w środku stożka, zwiększając się ku jego obwodowi. Aby więc uzyskać jednolitą powierzchnię powłoki malarskiej, trzeba podczas pracy wykonywać rozpylaczem koliste ruchy (opinie o programie).

Rozpylać można jedynie farby wodne, rzadkie i chude (wapienne lub z białej glinki niepławionej), przy czym już np. farby klejowe ze względu na ich lepkość nie nadają się do rozpylania. Rozpylanie może być stosowane przy wykonywaniu podkładu (gruntu) pod powłokę malarską, bądź też do pokrywania farbą wapienną surowych powierzchni murów. Gdy rozpylanie stosuje się do pokrywania farbą wapienną tynków, wówczas aby zapobiec ścieraniu jej, można po wyschnięciu farby narzucić na nią warstwę 4% rozczynu kleju malarskiego (segregator aktów prawnych).

Otwieranie przepływu farby do wylotu rozpylacza odbywa się przez naciśnięcie rączki. U wylotu rozpylacza znajduje się wirnik ze skośnymi row’kami, powodujący stożkowy kształt rozpylonego strumienia farby. Do rozpylania farb wodnych na ściany i sufity (gdy nie stosuje się rusztowań) używa się rozpylacza wydłużonego.

Natryskiwanie powłoki malarskiej polega na doprowadzeniu farby pod działaniem ciężaru własnego lub pod ciśnieniem do specjalnego przyrządu zwanego pistoletem i natryskiwaniu jej w postaci zawiesiny w strumieniu sprężonego powietrza (promocja 3 w 1). Przyrząd ten dzięki specjalnej konstrukcji może być stosowany do powlekania powierzchni farbami o większej gęstości (np. klejowe, olejne itp.), niż to było możliwe przy zastosowaniu rozpylaczy zwykłych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !